Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Genocida židů a slovanů- Svět ve válce

Milena Doušková, 03.09.2019, Svět ve…, Komentáře - 0

Pořád mějte na vědomí, že Němci byli schopni všeho. Pokud budete číst věřte, že psané slovo nedokáže sdělit tu hrůzu v plné nahotě. Chtěli vyvraždění všech židů a slovanů které nepovažovali za lidi a chtěli jejich zemi pro sebe.

20. díl – Genocida – Svět ve válce

To co jsme prožili bude těžko pochopitelné pro mnohé naše současníky, natož pro generace které tuto osobní zkušenost z té doby nemají.

1941 – 1945

Mnichov 1929 kancelář národně socialistické strany. Jistý mladý, horlivý úředník který právě postoupil dopředu byl vybrán pro povýšení a vysokou odpovědnost, Heinrich Himmler a ten dostal šanci zdokonalit filozofii nacismu. Hitler ho jmenoval v lednu 1929 velitelem Hitlerovy osobní ochranky SS, která v té době měla 200 mužů. Himmlerův sen o elitní gardě měl sen v bájné minulosti, v kultuře starého, bájného Německa. Když se nacisté v roce 1933 dostali k moci, mohl své idee uvést do praxe. Jeho sen mala naplnit mládež, které disponovala silou a odhodláním. Zdravá strava, zdravý vzduch. Pro tuhle mládež neexistovaly žádné limity. Himmlerovo heslo, přežije nejsilnější a slabý podlehne. Nastala doba vyvinou novou, lepší lidskou rasu. Rasu nad lidí.

SS, ti nejsilnější, nejryzejší a nejodolnější dokáží více, než pouze přežít. S Himmlerem v čele vytvoří rasově nadřenou rasu v Evropě. SS vycházeli z příkladu jezuitského řádu, který byl založen jako elitní stráž katolické církve. Himmler vyžaduje přísahu poslušnosti až za hrob. Arbait macht frei – práce osvobozuje stojí na bráně modelového koncentračního tábora v Dachau. SS, Hitlerův nástroj teroru při vytváření nového řádu. Bylo tedy logické, že začali vést tábory. Prvními vězni nacistického státu byli političtí, náboženští a rasoví disidenti. SS byli školeni v brutalitě. Systematicky své oběti zpracovávali do stavu absolutní poddanosti. Žádná jména, pouze čísla.

Září 1935 – Norimberské zákony. Hermann Göring vysvětluje účel zákona a říšských občanech, stejně tak i zákona na ochranu německé krve a cti. Čistí se nesmí mísit s nečistými. Tímto okamžikem byla zakázána smíšená manželství. Sex mezi čistými árijci a nečistými židy byl prohlášen za protizákonný. Proto židy reprezentovala jako nečisté, pletichářské, komunistické živly. Jako zavšivená rasově nečisté individua. Ve škole stály židovské děti na stupínku a árijské děti ukazovaly na rozdíly mezi nimi. Německé děti se učily opovrhovat židovskou kulturou jako změkčilou, zlou a být hrdé na vlastní sílu a čistotu. Mládež celého Německa směřovala do Landsberg, na hrad kde Hitler jako vězeň poprvé formuloval svoji teorii o dominanci árijské rasy. Hitler snil o mládeži divoké jako zvěř, zbavené křesťanské citlivosti a dalších degenerativních změkčilostí vyhnaných ohněm. Mládež nyní dospívala.

Listopad 1938 – Křišťálová noc, hoří synagogy. Následujícího rána pochodují židovští muži do koncentračních táborů. Židé jsou izolování a bez přátel. Je čas k odjezdu, pokud to ovšem jde. Židé byli přijati nemnoha zeměmi.

Leden 1939 – Hitler hrozí novým řešením židovského problému. Jestli židé zatáhnou Německo do další světové války bude to znamenat jejich konec.

Září 1939 – Německo napadá Polsko. Vítězné armády pochodují Waršavou. Polsko bude kolonizováno. Populace totiž není árijská. Žijí zde Slované a Židé. Němečtí vojáci byli za pomoci některých Poláků židy na ulici. Nacistická vláda v Polsku je založena na bázi bezohledného teroru. Každý kdo se vzpírá či odmlouvá riskuje okamžitou popravu. Tisíce lidí jsou veřejně pověšeni. Celé Polsko je dle rasového původu přemístňováno. To, kdo mají německé původ do Německa, samotní Poláci pak do připravovaných oblastí jako pracovní síla bez jakýkoliv práv ve své vlastní zemi a na spodku pyramidy byli židé. Podle rozkazu musí neustále nosit Davidovu hvězdu. Za nedodržení následují těžké tresty. Židé válku začali, proto všechno uklidí. Na filmech doma v Německu ukazují, že židé konečně vykonávají práci aby si vydělali na chleba.

V roce 1940 Německo udeřilo na západ. Síly SS také. Nastal opět brutální teror, ale menší než ve východní Evropě. Na západě bylo totiž mnoho árijců. V Polsku byli židé 1940 a 1941 shromažďováni v obnovených středověkých ghetech. Gheta byla ohrazena vysokými zdmi s dráty. Ve Waršavě rozdělovala gheto na dvě části. Hladovění je na příděl. Za pašování potravin jsou tvrdé tresty. Za odpor či pokus o útěk jsou veřejné popravy.

Červen 1941 – Německo napadá Rusko a úderné jednotky SS jsou v první vlně. Další rasová válka a další přesídlení, masové deportace a nucené emigrace. Válka proti méněcenným lidem, proti slovanů, a židům – miliónům židům. Jak se zbavit takového množství židů. Zbyla jediná možnost, všechny pozabíjet. Práci zahájily popravčí čety.

V srpnu 1941 navštívil Himmler koncentrační tábor poblíž Minsku. Byl zaplněn židy, ruskými válečnými zajatci a dalšími co měli zemřít. Himmler požádal aby mu předvedli jak probíhá zabíjení. Střílení bylo nepříjemně složité a nedostatečně učinné. Masová vraždy vyžadovaly lepší plán. Na konferenci za účasti Heydricha o konečné otázce byly vydány seznamy židů podle zemí. Polsko 2 000 000, Norsko 1 300, Anglie 340 000, Rusko 5 000 000 atd. Celkem přes 11 000 000 židů. Eichman byl jmenován organizátor řešení této židovské otázky. Bylo rozhodnuto, že všichni židé půjdou do plynu. V okupované Evropě byl vybudován systém koncentračních táborů podle modelového zařízení v Dachau. Tábory nebyly jen prostředkem k teroru, ale ke každému se patřily továrny a zajatci byli využíváni jako pracovní síla. Nakonec se tábory měly stát prostředkem konečného řešení. Tábory měly být stavu zabít milióny obětí a zbavit se odpadu. Umístněny byly u železničních trati, aby byla snadná doprava. Největší tábor byl vybudován u polského města Osvětim – Auschwitz. V létě 1942 navštívil Osvětim Himmler s úmyslem zkontrolovat postup prací a nechal si předložit plány na nová plynová krematoria se spalovacími pecemi. Vraždění pomocí plynu – Zyklon B. Na okupovaných územích začaly hromadné zátahy. V některých zemích, jako třeba v Holandsku, že žádná masová panika nekonala. Židům bylo prostě sděleno, že jsou odváženi za účelem přesídlení a oni tomu věřili. Byli odvedeni na nádraží, kde na ně čekaly dobytčí vagony a na nástupišti hlídali vojáci.

Byli naloženi do dobytčáků a pak poznali peklo na kolech. Už se nezabývali minulostí či budoucností, ale snahou o přežití cesty. Cestou umírali a nakonec konečně přijeli do cíle. Otevřely se dveře dobytčáků a Němci na ně řvali rychle, rychle. Na nástupišti čekali SSmani aby příchozí uvítali a poté byli všichni rozděleni do dvou skupin. Potom byla lékařská prohlídka. Schopní práce šli na jednu stranu, ostatní šli na stranu druhou. Staří, nemocní, těhotné ženy a matky s dětmi. Těm, co měli jim jít do plnu oznámili, že půjdou do sprch na odvšivení a umytí. Čekali celé hodiny až na ně přijde řada. Pak se dostali do plynové komory. Chvíli zněl křik, ale pak už jen ticho a smrt.

Někteří silní a mladí pracovali dokud nezemřeli. Umírali vyčerpáním, nebo byli umláceni k smrti. Ti, co moc zeslábli na práci, byli poslání druhý den do plynu. Vězni se používali na další zrůdnosti, třeba lékařské pokusy. Mezi pracujícími vězni vzniklo odbojové hnutí. Pašovaly se fotografii s prosbami k velmocem o pomoc. V dubnu 1943 povstali ve Waršavském ghetu židé kteří znali pravdu o přesídlení a byli odhodláni bojovat. Měli zoufale málo zbraní, ale bojovali statečně. Němcům trvalo 33 dní než vzpouru rozdrtili. Ti, co přežili byli odvezeni do tábora smrti.

Terezín, nacistický příběh na titulní stránku, kde bylo zdokumentováno přesídlení na východní Evropě. Tento propagandistické příspěvek měl ukázat všem Němcům a hlavně Červenému kříži jaké jsou skutečné podmínky v přesídlovacích táborech. Než film promítli, tak většina účinkujících už zemřela v plynu. To už Němci válku prohrávali a SS tedy urychlili zabíjení. Plynové komory už byly přímo u trati a z Itálie, Řecka, Maďarska stále jezdily vlaky plné lidí a rovnou nastoupili na smrt. Tento průmysl smrti vydával užitečné vedlejší produkty. Ženské vlasy se balily do žoků, zlaté zuby se tavily, umělé končetiny a brýle prošly recyklací pro německou válečnou mašinu.

V červenci 1944 osvobodili Rusové Lublin ve východním Polsku. Poblíž našli vyhlazovací tábor Majdanek kde zemřeli desetitisíce lidí. Důkazy hrůz byly příliš zřejmé. Pouze 280 km odtud byly pece v Osvětimi zaměstnanější víc než kdy předtím. Německá armáda ustupovala na všech frontách a zanechávala za sebou oheň a zkázu. Zahlazovala stopu po táborech, ničila železniční tratě a rozbíjela zařízení. Dokonce i teď burcoval Himmler nadřazenou rasu k boji. Porážka byla nemyslitelná. Rusové dorazili do Osvětimi v lednu 1945. Němci ale stačili převést většinu vězňů zpět na západ do Německa. Někteří staří a nebo příliš nemocní však zůstali. Poté zachránci dospěli do táborů v samotném Německu, kde nalezli ty, co vyhlazovací tábory přežili. Našli zápach hnijících mrtvol, choleru a tyfus. Mnozí ze zachráněných už ale neměli sílu přežít. Nemnozí však ono strašné svědectví přinesli.

  • Autor/ři citací: svět ve válce, wikipedie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Panenky z Háčku

Pořiďte si vlastní ručně háčkovanou panenku.

TOPlist