Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Boží konejšení

Milena Doušková, 19.04.2016, Hovory s…, Komentáře - 0

"Ale se mi Bože ulevilo. Marně se neříká, svěřená bolest je poloviční. U mně se s tebou vypařila a říkám si co chci po lidech, kteří nedokáží přiznat, že ani to desatero nedodržují, ale mají pocit, že mohou dělat soudce všem a všemu. Tak ti tatíčku Bože děkuji a vrať mne domů na zem."

a127Zloděj křičí chyťte zloděje

Znechucena jsem se natáhla do křesla a vzala si svoji oblíbenou knížku Poupata odkvétají v máji. Je to taková jednoduchá, odpočinková četba, ale nějak na mne nezabrala. Tak jsem si pustila hudbu, zavřela oči a myšlenky přišly nechtěny a nevolány.

Krucinál, copak se nikdy nenaučím takové blbosti pustit z hlavy a myslet si něco o pozadí?

„To bys ale nebyla ty,“ ozvalo se z kouta pokoje kde se objevil andělíček můj strážníček.

„Co tady tase děláš? Kde jsi byl, když jsem si hrála na detektiva? Tak se seber a plav zpátky do nebe,“ huhlala jsem naštvaně a myslela jsem to naprosto vážně.

Co může anděl vědět o lidském trápení a našich touhách, nadějích, prohrách, blbostech a marnostech. Co on ví o zklamání a bolesti ze zrady a nedůvěry? Co ví o tom, jak je člověku když mu nevěří ani ti nejbližší a prostě ho mrsknou přes palubu jak zapáchající rybu? Co vůbec ví o našem osudu a lidské bytí tady v tom slzavém údolí.

„To by ses divila. My strážní andělé cítíme to, co cítí lidé o které se staráme. Já jsem tvůj anděl a strážný a musím přiznat, že se občas pod tvým trápením pořádně prohnu a pak mne bolí i křídla. Tak se nelituj, protože ani to bys nebyla ty. Otec čeká, že se do toho pustíš s plnou vervou jako vždycky a aby ti to šlo líp, tak tě mám vzít nahoru za ním,“ prohlásil můj anděl.

Než jsem stačila zaprotestovat, už jsem seděla na obláčku vedle Otce nás všech a nevraživě na něj koukla a houkla:

„Teda, už mě zase taháš nahoru? Stejně to bude k ničemu, protože to tady teda fakt nevyřeším. Chci dolů a hotovo,“ houkla jsem na tatíčka Boha.

„Kam pospícháš Mili? Času máš dost, naštvaná si taky, tak prohodíme pár slovíček a ono se to nějak uklidní. Tak povídej, co je u tebe nového? “ odpověděl tatíček Bůh.

Od čeho si Bůh? Ty přece víš všechno, tak nač ty kecy,“ odpověděla jsem docela nafrněně.

„To je fakt, ale mám raději, když mi to okomentuješ a já si to přeberu,“ odpověď až moc mírně.

„Tak jo tatíku,“ umála jsem se na něj, protože to myslel jako vždy dobře nejen se mnou, ale s každým človíčkem na celém světě.

Víš Bože, že jestli něco nesnáším jak je lež a nespravedlnost. Tak se stalo, že někdo prostě bral to, co mu nepatřilo a vydával to za své. Ne den či dva, ale týdny. Asi bych si toho nevšimla, kdyby mne na někdo neupozornil a nepožádal, abych zjistila, čí je to vlastně majetek. No, s Péčkem to docela umím tak to pro mne byla byla hračka a já se nestačila divit. Nic se nestalo, autorská práva byla tomu člověku fuč. Když se nedělo nic, stáhla jsem dva články které byly veřejně přístupné a prostě je tam dala a čekala co se stane. No, to jsem se divila i ušima. Na mne se nepřišlo po týdnech, ale hned. Netajila jsem nic a řekla rovnou, že nejsou moje. No tom jsem si zase naběhla. Najednou všichni zapomněli, že psát umím a i když jsem napsala, proč jsem to udělala, nebylo mi to nic platné. Ocejchovala mne jedna paní – prý zloděj křičí chyťte zloděje. No, proč ne. Dodám pikantní maličkost. Ta paní co mne bambardovala mejlama o pomoc měla pocit, že se už nevrátím, tak ne že mi nepomohla, ale naprosto mne ignoruje. To jsou mi věci:-). Je fakt že si za to můžu sama a nikomu to nezazlívám vyhazov. Udělala bych to samé, protože jak najít pravdu a důvody. Už mám těch přezdívek docela dost. Tak proč ne další.

„Jaké Mili?“ zeptal se Bůh.

„Bláznivá baba, blbá, ničemu nerozumím a do všeho se pletu, nic neumím, patřím do cvokárny, čarodějnice a další. No vidíš, ve středověku bych skončila na hranici. No, ale já budu raději pokračovat, ať to máme za sebou. Nepodržela mne ani paní, se kterou jsme si velmi rozuměli. Obě milujeme psy a to nás sblížilo. No a ta osoba co chtěla abych objevila zlodějku, tak ta mne v tom nechala samotnou. Hodně z lidí mělo radost, že jsem si takhle naběhla. Měla jsem vědět, že každý rád ječí, ale jen ve skupině. Být sám, tak drží ústa než si naběhnout. Já si naběhla na vidle pár lidí a dobře mi tak. Kruciš, já mám snad poučení na celý život. Víš co na to docela sedí? Slova tvého syna.“

Kdo sám je bez viny, ať první hodí kamenem.

Když se potkám s takovými lidmi, tak si přeříkám tvoje přikázání a hned je mi líp, protože si myslím, že nikdo z lidí nemůže říct, že alespoň jedno někdy neporušil. Jen teď nevím, kdo vlastně zná tvoje příkázání jak původně zněla a proto jsem zařadila přikázání církevní, aby to lidé pochopili a věděli. Teda ti, co to nevědí.

BOŽÍ ZÁKON

1. Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
2. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
3. Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo.
4. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
5. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nebudeš vraždit!
7. Nebudeš cizoložit!
8. Nebudeš krást!
9. Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

ZMĚNĚNÝ BOŽÍ ZÁKON SCHVÁLENÝ PAPEŽEM

1. V jednoho Boha věřit budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.

„Ale se mi Bože ulevilo. Marně se neříká, svěřená bolest je poloviční. U mně se s tebou vypařila a říkám si co chci po lidech, kteří nedokáží přiznat, že ani to desatero nedodržují, ale mají pocit, že mohou dělat soudce všem a všemu. Tak ti tatíčku Bože děkuji a vrať mne domů na zem.“

Ocitla jsem se ve své posteli a s úsměvem a chutí do dalšího dne jsem usnula jako špalek.

  • Autor/ři obrázků: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Panenky z Háčku

Pořiďte si vlastní ručně háčkovanou panenku.

TOPlist