Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Výňatky ze stranických slibů

Milena Doušková, 30.06.2011, Jak vidím…, Komentáře - 0

Naše ekonomika naštěstí není v tak složité situaci jako v některých jiných evropských zemích, proto nebudou tyto kroky v tomto kontextu tak drakonické. Například nemusíme zmrazovat, nebo dokonce snižovat důchody jako v zemích, kde hrozil státní bankrot. Nemusíme výrazně plošně snižovat většinu sociálních dávek a stejně dramaticky zvyšovat spoluúčast pacientů ve zdravotnictví. Snažíme se tyto kroky činit v daných možnostech a souvislostech globální krize s maximální možnou sociální citlivostí.

ODS

Změny proběhnou s maximální možnou sociální citlivostí – ASI JAKO SLONI V PORCELÁNU.

Naše ekonomika naštěstí není v tak složité situaci jako v některých jiných evropských zemích, proto nebudou tyto kroky v tomto kontextu tak drakonické. Například nemusíme zmrazovat, nebo dokonce snižovat důchody jako v zemích, kde hrozil státní bankrot. Nemusíme výrazně plošně snižovat většinu sociálních dávek a stejně dramaticky zvyšovat spoluúčast pacientů ve zdravotnictví. Snažíme se tyto kroky činit v daných možnostech a souvislostech globální krize s maximální možnou sociální citlivostí.

Šetřit se musí „od shora“ – NO, KDYŽ DOLE UŽ NIC NENÍ, ALE VY SI NĚCO NAJDETE.

Za samozřejmé přitom považujeme, že šetřit – a to razantně – se musí „od shora“, tedy na úrovni vlády, parlamentu a veřejné správy. Za mnohem zásadnější než škrty, jakkoli v této fázi nezbytné, však ODS považuje skutečné reformy na výdajové straně rozpočtu. Reformy důchodů, zdravotnictví, sociálního a daňového systému jsou nevyhnutelné, abychom v blízké budoucnosti neupadli do chudoby. Škrty totiž nejsou reformy. Jsme připraveni o těchto změnách jednat a trpělivě je vysvětlovat. Možná budou trochu bolet, ale bez reforem to bude v budoucnosti bolet více.

Podporujeme solidaritu s potřebnými – NEPOVÍDEJTE BLBOSTI. MÍT TAK VAŠE KONTA V ZAHRANIČÍ.

Stejně jasně říkáme, že reformy, které startujeme, nejsou žádnou cestou do sociální džungle, kde přežívají jen silnější. Solidarita s těmi, kdo se ne vlastní vinou dostali mezi sociálně slabší, je jedním z pilířů naší konzervativně-liberální politické filozofie. Nikoli náhodou pochází samotné slovo konzervativní z latinského „conservare“ – chránit, ochraňovat. Víme však, že aktivní postoj k životu není otázkou určitého věku, původu nebo zdravotního stavu. Nikdo není předem vyloučen z možnosti přičinit se o lepší současnost.

Hlavním soupeřem jsou stoupenci zadlužování a vysokých daní – ALE, TAK PROČ TY DANĚ ZVYŠUJETE?

Nové vedení ODS je zárukou, že myslíme vážně snahu vrátit do politiky slušnost a poctivost. Odmítáme aroganci a negativní konfrontaci, kterou do politického prostoru vnesli socialisté. Budeme o svých záměrech jednat i s opozicí. Ale očekáváme konstruktivní jednání, nemůžeme dělat bezzubé kompromisy. Kvůli tomu nám voliči svou důvěru nedali. Proč to zdůrazňujeme? Jiří Paroubek sice odstoupil z čela ČSSD, ale neodešel z politiky. Program sociální demokracie se neposunul ani o milimetr. Stoupenci masivního zvyšování daní a státních výdajů jsou stále největším soupeřem ODS. Podzimní volby jsou příležitostí potvrdit vůli voličů po skutečně odpovědné a nepopulistické politice. Proto jsou tak důležité. A ODS garantuje, že tato vůle voličů bude naplněna.

Garantujeme odpovědnou penzijní a zdravotní reformu – ZATÍM JEN ŠKRTÁTE A NEREFORMUJETE.

ODS považuje skutečné reformy za důležitější než pouhé rozpočtové škrty. Nezbytnost penzijní reformy je vyvolána demografickým vývojem. Pozitivní jev prodlužování věku je provázen poklesem ekonomicky aktivních lidí v poměru k seniorům. Bez reformy by budoucí generace upadly do chudoby. Reforma zdravotnictví je předpokladem k udržení dlouhodobé stability zdravotního systému. Lékařská péče je stále kvalitnější, což na druhé straně vyžaduje stále větší finanční náklady. Bez sociálně citlivé míry spoluúčasti pacientů, která je běžná v celé vyspělé Evropě, se do budoucna neobejdeme. To ve svém důsledku znamená přístup k nejkvalitnější léčbě vážných onemocnění pro všechny.

Korupci nebudeme tolerovat ve vládě ani v ODS – JÁ TO VIDÍM JINAK KORUPČNÍCI.

Korupce je rakovinou, která rozleptává nejen naši ekonomiku, ale zejména morálku lidí. Nesmíme před ní strkat hlavu do písku ani doufat, že se sama vyřeší. Proti korupci je nutné bojovat aktivně a tvrdě. Nestačí ale pouze postihovat případy odhalené korupce. Musíme se zaměřit především na prevenci vzniku korupčního prostředí. Odstraníme přebytečnou administrativu na centrální i místní úrovni. Budeme méně přerozdělovat, protože každá koruna putující mezi úředníky znamená potenciální příležitost pro úplatky. Našimi hesly jsou prevence, průhlednost a postih.

TOP 09

Představila volební program – ONI ASPOŇ NELHALI A NESLIBOVALI.

Politická strana TOP 09 představila programové priority pro letošní volby do poslanecké sněmovny. „Náš program se nikomu nepodbízí. Naopak, může se zdát tvrdý. Obsahuje ale to, co je nutné v naší zemi udělat, aby zde nastala opravdová změna a obrat k lepšímu. Nabízíme proto vizi, která zajistí stabilní budoucnost a jistotu, že pro ty nejzranitelnější bude veřejná pomoc vždy k dispozici,“ vysvětlil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

TOP 09 podpoří vznik pouze takové vlády, která:

 • Nastolí bezpodmínečnou vládu práva v České republice,
 • bude likvidovat deficit veřejných rozpočtů a bude razantně snižovat výdaje státu,
 • bude kultivovat podnikatelské prostředí, především nezvyšováním přímých odvodů, odstraňováním administrativní zátěže a nezvyšováním regulačních bariér,
 • nebude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů v jakékoliv oblasti života,
 • nebude upřednostňovat společnost rovné spotřeby před společností rovných příležitostí.

„Veřejný dluh České republiky se zvyšuje o 4 756,- Kč za jednu sekundu a v současnosti dosahuje více než 1 320 000 000 000,- Kč,“ upozornil 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Snaha o snižování vládních výdajů se musí soustředit do čtyř oblastí: 1) reforma penzí, 2) reforma veřejného zdravotního pojištění, 3) reforma sociálních dávek a 4) snížení vládní spotřeby včetně reformy státní správy. Uvědomujeme si, že tyto systémové změny mají svou časovou setrvačnost. Mnoho času jsme však již promarnili a nemůžeme si dovolit další léta zatěžovat výši státního dluhu novými a novými deficity,“ dodal Miroslav Kalousek. Proto navrhujeme neprodleně provést následující opatření:

 • Snížit objem mezd vyplácených ze státního rozpočtu o 10 % a tento objem po tři roky nenavyšovat,
 • snížit platy ústavních činitelů o 10 % a důsledně zdanit všechny paušální náhrady,
 • snížit státní příspěvky politickým stranám o 50 % po dobu tří let,
 • snížit všechny sociální dávky o 10 % a po dobu tří let je ponechat bez valorizace, s výjimkou příspěvku na pěstounskou péči a peněžité pomoci v mateřství,
 • nevalorizovat důchody v roce 2011, v následujících letech valorizovat dle stávajícího mechanismu,
 • zrušit porodné a pohřebné.

Bez reforem mandatorních výdajů by se brzy státní rozpočet zhroutil. V letošním roce by měly dosáhnout téměř dvojnásobné úrovně oproti roku 2000. „Sociální systém nebude srovnatelnou alternativou k pracovitosti. TOP 09 bude tvrdě bojovat proti zneužívání sociálních dávek a ‚práci na černo,“ uvedla místopředsedkyně TOP 09 Ludmila Müllerová. „TOP 09 postupně prosadí reformu důchodového systému, která zajistí důstojné penze pro budoucí generace. Stávající průběžný systém se změní na tzv. vícesložkový,“ vysvětlila Ludmila Müllerová.

newspaper-1075795_960_720

Volební program se věnuje také zahraniční politice, zdravotnictví, boji s korupcí a kriminalitou, vzdělávání, vědě a výzkumu, kulturní politice či justici. „Snahou TOP 09 bude posílit odpovědnost soudců, státních zástupců i účastníků řízení. Našim cílem je moderní, efektivní a elektronizovaná justice,“ uvedla poslankyně a garantka TOP 09 pro oblast justice Vlasta Parkanová.

Na začátku března představila TOP 09 své programové priority v oblasti životního prostředí, venkova, zemědělství a lesní politiky. „Ochrana životního prostředí je nepochybně konzervativní myšlenka,“ řekl tehdy senátor a garant TOP 09 pro oblast životního prostředí Bedřich Moldan.

Věci veřejné

Tady opravdu není co dodat než nepovedlo se.

Sociální politika

 • Sociální dávky: potřebným ano, příživníkům ne. Důchodová reforma: v mládí odpovědnost, ve stáří jistota. Snížení nezaměstnanosti díky snazšímu čerpání peněz z EU a podpoře malých a středních podnikatelů. NEPOVEDLO SE
 • Konec zneužívání sociálních dávek. NEPOVEDLO SE
 • Prosadíme právo obce krátit či odebrat sociální dávky, pokud příjemce uvede do žádosti nepravdivé údaje, neplatí nájem v obecním bytě, pokuty nebo neplní jiné povinnosti vůči státu či obci. NEPOVEDLO SE
 • Obce budou provádět terénní šetření v domácnostech pobírajících podporu a ověřovat pravdivost údajů v žádostech příjemců dávek. NEPOVEDLO SE
 • Prosadíme právo obcí využít prostředky z odejmutých či nevyplacených dávek na mimořádnou sociální pomoc pro potřebné. NEPOVEDLO SE
 • Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o sociální podporu či dávky hmotné nouze budeme kvalifikovat jako trestný čin podvodu. NEPOVEDLO SE
 • Zavedeme povinnost obce organizovat veřejně prospěšné práce a podmíníme jimi vyplácení dávek hmotné nouze nad rámec nárokových dávek ze zákona. NEPOVEDLO SE
 • Zpřísníme kontrolu školní docházky mezi rodinami pobírajícími dávky státní sociální podpory a podmíníme poskytování sociálních dávek řádnou školní docházkou. NEPOVEDLO SE
 • Vyplácení dávek hmotné nouze bude probíhat především formou poukazů na stravování, ošacení a bydlení, aby nedocházelo ke zneužívání těchto dávek. Stát musí zajistit základní páteřní síť poskytovatelů těchto služeb, kteří budou poukazy přijímat. NEPOVEDLO SE
 • Podporujeme bezhotovostní vyplácení sociální podpory pro zajištění dostupnosti peněz při případné exekuci, v případě zadlužení příjemce dávek. NEPOVEDLO SE

Opatření pro důchodce

 • Zastavíme výplatu důchodů těm, kteří kromě důchodu pracují a jejichž mzda je vyšší než dvojnásobek průměrné mzdy. NEPOVEDLO SE
 • Podpoříme zaměstnávání seniorů snížením odvodů do důchodového systému pro zaměstnavatele důchodců. NEPOVEDLO SE

Zdravotnictví

 • Zajistíme jednoznačné stanovení definice základní zdravotní péče a stanovení páteřní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení tuto péči poskytujících. Zdravotnická zařízení v této základní síti budou garantovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči v rámci základního zdravotního pojištění. Teprve jasná definice základní zdravotní péče a přístupná „mapa“ zdravotnických zařízení jasně stanoví, co a kde může pacient českého zdravotnictví očekávat. NEPOVEDLO SE
 • Stanovíme standard zdravotních výkonů, který bude určen v diskusi zástupců odborných společností – lékařské komory, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a zástupců svazu pacientů. NEPOVEDLO SE
 • Zajistíme, aby úhradu základní péče zprostředkovávala jediná státní pojišťovna efektivně hospodařící pod ministerstvem zdravotnictví, jejímž jediným kriteriem bude kvalita odvedené péče a ne její množství, jak tomu bylo doposud. NEPOVEDLO SE
 • Uspoříme ve zdravotnictví zavedením jediné pojišťovny pro základní zdravotní péči. NEPOVEDLO SE
 • Po definování základní zdravotní péče zrušíme celý stávající systém regulačních poplatků. Do té doby však chceme zachovat poplatky ve zdravotnictví jako prostředek regulace čerpání péče ze zdravotního pojištění, vyšší efektivity práce především ambulantních a praktických lékařů a snížení celkových výdajů za léky a zdravotnický materiál. Regulační poplatky odrazují pacienty s banálním onemocněním od nadužívání zdravotní péče a lékařům tak dávají více času na péči o pacienty se závažným onemocněním. Nutné je však účinně chránit ty pacienty, kteří frekventovanou péči opravdu potřebují. NEPOVEDLO SE
 • Odmítáme legislativně neupravené svévolné doplatky (například za registraci u gynekologů či služby stomatologů). NEPOVEDLO SE

Spravedlivé daně

 • Daňový systém v ČR je nesmírně složitý. Podnikatelé i drobní živnostníci se v něm nevyznají a často se i v dobré víře dopustí daňového úniku. VV kromě zjednodušení daňového systému prosazují i výjimečnou jednorázovou daňovou amnestii, jejíž součástí bude i zpřísnění postihů za daňové úniky. NEPOVEDLO SE
 • Daň z přidané hodnoty – ponechat pro následující dva roky sazby 10% a 20%. NEPOVEDLO SE
 • Zdanění prostituce – toto opatření přinese do státní pokladny až 1,5 mld. korun. NEPOVEDLO SE
 • Zrušení daně dědické a darovací – tyto daně považujeme za nemravné, neboť se zdaňuje to, co bylo již jednou řádně zdaněno. Příjem z těchto daní je zanedbatelný a naopak náklady na výběr jsou neúměrně vysoké. NEPOVEDLO SE

Výdaje ze státního rozpočtu

 • Snížení počtu státních úředníků o 10 % – více než 450 tisíc státních úředníků na všech úrovních státní správy představuje pro naše veřejné finance obrovskou zátěž. Redukce tohoto úřednického aparátu přispěje k zefektivnění činností ve státní správě a přinese do veřejných financí částku zhruba 16,5 mld. korun. NEPOVEDLO SE
 • Cenové limity pro stavbu dálnic – prosazujeme použití parametrických cen srovnatelných ekonomik jako nepřekročitelného limitu pro liniové stavby.
 • Prosadíme měření byrokratické zátěže ve veřejné správě. NEPOVEDLO SE
 • Snížení paušálních poslaneckých náhrad na polovinu a zrušení příspěvků politickým stranám na poslanecké mandáty. NEPOVEDLO SE

Protikorupční opatření

Tady mám chuť napsat zloději řvou chyťte zloděje.

Politické elity už několikrát deklarovaly snahu bojovat proti korupci, ale akce typu „čisté ruce“ nepřinesly ke škodě občanů České republiky žádané výsledky. I když se novinářům daří odhalovat korupci, nikdy se žádný větší korupční případ nedotáhl do konce a viník korupce nikdy nebyl potrestán a odsouzen. Díky tomu se rozkrádání veřejných rozpočtů rozšiřuje. Česká republika dostává od Transparency International rok od roku horší hodnocení a ratifikace úmluvy OSN proti korupci se neustále odkládá. Přitom podle odhadů odborníků korupce okrádá každoročně státní rozpočet o 100 miliard korun.

Uvědomujeme si, že korupce, podivné zadávání veřejných zakázek pod taktovkou neprůhledných výběrových řízení, střety osobních a veřejných zájmů a různé formy klientelismu jsou velkým nebezpečím dnešní společnosti, a odmítáme se s tímto stavem smířit. Vyvineme proto veškeré úsilí k snížení korupce. Boj s ní je klíčovou částí programu Věcí veřejných. Navrhujeme taková opatření, která povedou k větší transparentnosti, ale zároveň i k profesionalitě, odpovědnosti a kvalitě rozhodování na všech úrovních veřejné správy.

Hodláme zavést testy korupční odolnosti politiků a státních úředníků, které bude provádět speciální státní zastupitelství; za jasně daných podmínek bude možné zapojit i civilisty.

Po vzoru Slovenska navrhneme zřízení speciálního protikorupčního soudu a státního zastupitelství, které se budou zabývat případy korupce ve státní správě a závažnou hospodářskou kriminalitou. Budou požívat maximální nezávislosti a na jejich výkon budou kladeny mimořádné požadavky na kvalitu, nestrannost a profesionalitu, stejně jako na vysoké morální standardy.

Maximálně podpoříme odborné a materiální zázemí policejních útvarů, které se zaměřují na boj s korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou.

Podporujeme institut tzv. spolupracujícího (korunního) svědka pro odhalování závažné trestné činnosti tak, aby bylo možné odhalovat nejvýše postavené figury v zločineckém podsvětí (osvědčilo se v USA, Velké Británii, ale i na Slovensku).

Pro veřejné činitele usvědčené z korupce, zneužití pravomoci, podvodů, pletich a jiné závažné trestné činnosti prosazujeme zákaz práce ve státní správě. Zkorumpovaní úředníci nebudou mít nárok na žádné výslužné.

Budeme prosazovat nulovou toleranci korupce v právnických profesích a v řadách policistů – jinými slovy, pokud bude těmto lidem prokázána korupce, budou navždy bez výslužného odstaveni od svých profesí.

Finance

 • Prosazujeme zákaz zadávání veřejných zakázek firmám s neznámou vlastnickou strukturou a zrušení akcie na doručitele. NEPOVEDLO SE
 • Chceme pokračovat v inventuře nemravných prodejů státního majetku – vymáhání škody prostřednictvím Evropské komise. NEPOVEDLO SE
 • Hodláme zavést finanční stropy pro volební kampaně politických stran. NEPOVEDLO SE

Zdroj: Volební prohlášení našich úžasných politiků

 • Autor/ři obrázků: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Panenky z Háčku

Pořiďte si vlastní ručně háčkovanou panenku.

TOPlist