Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Válkou se to vyřeší, aneb nahá elita USA a prodejnost médií

Milena Doušková, 27.11.2019, Jak vidím…, Komentáře - 4

Generál Douglas Mac Arthur – Modleme se, aby byl ve světě opět nastolen mír. Kéž ho Bůh zachová navždy. Toto řízení je u konce.

Sydney Schanberg, bývalý reportér listu New York Times – My Američané jsme nenapravitelní naivové a znovu a znovu doufáme, že nám vláda tentokrát říká pravdu

Konečné vítězství bylo vybojováno, válka skončila, je mír

2 000 000 diváků přihlíží největší vojenské přehlídce v dějinách země. Celou zemi obletě zpráva o bezpodmínečné kapitulaci Japonska a svět se konečně dočkal míru. Zbraně utichly a nebesa nedští smrt. V celém světě nastal mír.

Americká pěchota se opět vydává na pochod k hlavnímu městu Koree Soulu.

Po rozpadu povstaleckých sil, byla do Dominikánské republiky vyslána námořní pěchota.

Americké jednotky v Jižním Vietnamu zaujaly strategickou pozici. O to v téhle válce běží.

Do Granady dorazil první slet námořní pěchoty. Během několika dnů v Granadě přistane 1 200 vojáků.

Předešlé noci vyděsilo obyvatele Lybie těžké bombardování.

Rozhodnutí prezidenta Bushe neutralizovat Barmského generála Noriegu.

Hausajnova vláda teroru je u konce. Začátek války v Iráku.

Během uplynulých padesáti let prudce vzrostl počet amerických vojenských operací ve světě. Od raketových úderů a výsadkových akcí až po války a okupace. Důvody těchto zásahů se často lišily, Vždy zahrnovaly důležité geopolitické zájmy USA v různých částech světa a v různých etapách americké historie. Na Vnějším obraze těchto válek se to však neprojevuje. Po desítky let se diskuse o pravých příčinách amerických vojenských akcí vedou v uzavřeném kruhu vysoce postavených Washingtonských politiků a úředníků. Na veřejnost tyto informace pronikají v podobě vynesených nebo odtajněných dokumentů, často až řadu let poté, co byly bomby svrženy a jednotky se vrátily domů. Skutečné pohnutky a možné dopady vojenských operací oficiální představitelé státu zatajují. Místo toho veřejnosti opakovaně předkládají schůdnější verzi válečné reality. Většinou v podobně pozoruhodně souvislých konstrukcí jejichž cílem není informovat, ale získat a udržet podporu občanů.

Novinář a spisovatel Norman Solomon tuto skutečnost začal vnímat už v průběhu války ve Vietnamu.

Norman Solomon – Jako mladík jsem četl o válce a viděl záběry v televizi. V boji není místo pro útlocit. Mrtví nepřátelé musí být prohledáni a potom je třeba se jejich těl co nejrychleji zbavit.  Do Vietnamu odjíždělo stále více lidí, které jsem osobně znal. Postupem času, obzvlášť když jsem mohl být povolán i já jsem začal pochybovat o pravdivosti prohlášení politiků ve Washingtonu.

Prezident Lyndon Johnson – Bojujeme za právo na sebeurčení, aby si lidé v Jižním Vietnamu mohli sami vybrat svůj směr ve svobodných volbách bez násilí, bez teroru a beze strachu.

Norman Solomon – Začalo mě vážně zajímat jestli se nám dostává více pravdy nebo lží.

V následujících letech se Solomon soustředil na výrazné shody mezi propagací Vietnamské války a způsoby jakými američtí prezidenti získávali podporu veřejnosti pro pozdější vojenské operace. Často jsem o válce ve Vietnamu přemýšlel. Měl jsem neodbytný pocit, že se sice jména zemí a okolnosti jednotlivých konfliktů liší, ale přesto mezi nimi existují nápadné souvislosti. Válka nevypukne z ničeho nic. Vždy je třeba položit základ a připravit nějakou záminku, která bývá mnohdy falešná. Využívání propagandy pro podporu veřejnosti není novinkou. Stále více se rozmáhají myšlenky socialismu a to je nebezpečné hnutí. Lživé, nečestné, bezbožné, vražedné, odhodlané. Chtějí si podrobit celý svět. Postupují záludně a mají vychytralou strategii. Jde o mezinárodní zločinní spiknutí. Podobná poselství se pronášejí dodnes. Často i stejným slovníkem.

Prezident George Bush ml. – Tyto státy, jejich terorističtí spojenci vytvářejí osu zla a představují hrozbu pro světový mír. Tito lidé jsou barbaři a služebníci zla. Je to boj dobra se zlem, ale dobro zvítězí.

Norman Solomon – Nepřátelští vůdci bývají srovnáváni s Hitlerem.

Prezident George Bush ml. – Jedná se o novodobého Hitlera. Bin Ládin a jeho stoupenci dali své zájmy najevo stejně jako svého času Lenin a Hitler.

Norman Solomon – Nemáme možnost učinit si o nich vlastní názor.“

Prezident Ronald Reagan – Tento šílenec z blízkého východu je nevypočitatelné barbar.“

Prezident George Bush st. – Panamský diktátor zapletený do obchodu s drogami.

Prezident George Bush ml. – Saddám Husajn je šílený diktátor posedlý zbraněmi hromadného ničení.

Norman Solomon – Spisovatel Aldous Huxley kdysi pravil, že se mlčením dá dosáhnout víc, než lží. Vláda spojených států často přímo podporovala diktátory o kterých nám nyní tvrdí, že musí být svrženi. Právě tato selektivnost historie je velmi účinnou formou propagandy. Upravený pohled na skutečnost a naléhavé výzvy vzešlé z atmosféry strachu se objevují stejně často jako opakovaná ujištění že USU používají vojenské síly pouze s krajní neochotou.

Prezident Lyndon Johnson – Chceme se vyhnout válce.

Prezident Ronald Reagan – USA válku nezačínají.

Prezident George Bush st. – Amerika si nepřeje konflikty.

Prezident Bill Clinton – Nerad sahám k silovému řešení.

Prezident George Bush ml. – Do konfliktu vstupujeme po dlouhém váhání a pouze z nečestnějších důvodů, tím hlavním se šíření svobody a demokracie.

Prezident Lyndon Johnson – Pro sebe ničeho nežádáme. Chceme pouze aby si lidé v Jižním Vietnamu mohli spravovat svoji zemi po svém.

Norman Solomon – Demografická rétorika je součástí procesu kterým se vláda snaží přesvědčit občany, že i nepříjemná opatření, jako třeba bombardování cizí země, se dějí vždy v zájmu demokracie.

Prezident Ronald Reagan – Spojené státy se zapojily do snahy zastavit šíření komunismu ve střední Americe jak umějí nejlépe a to podporou demokracie.

Norman Solomon – Neuvědomují si, jak často se opakují.

Prezident Lyndon Johnson – Naším cílem je svoboda, volnost, soucit a porozumění.

Prezident George Bush st. – Lidé chtějí demokracii, mír a možnost žít lepší a důstojnější život.

Prezident Bill Clinton – Chceme konat dobro, ne připravovat lidi o život.

Norman Solomon – Tyto propagandy jsou velmi rafinované protože hrají na naše city.

Prezident Bill Clinton – Musíme zabezpečit návrat kosovských uprchlíků. Bude třeba vyčistit minová pole. Znovu postavit domy zničené Srbskými jednotkami, zajistit jídlo a léky.

Norman Solomon – Samozřejmě, že chceme pomáhat druhým. Propaganda nám vštěpuje, že nesmíme myslet pouze na sebe. Bombardování cizí země potom vyhlíží jako laskavý čin pro její dobro.

Prezident Bill Clinton – V zájmu udržení našich hodnot a nastolení míru podnikly dnes naše ozbrojené síly ve spolupráci se spojenci v Nato letecké útoky proti srbským jednotkách zodpovědným za brutalitu v Kosovu.

Prezident George Bush st. – I nyní, kdy letouny mezinárodních jednotek útočí na Irák, dávám přednost míru před válkou.

Norman Solomon – Pokud jsou moje motivy čistí, není důvod se znepokojovat. Může se dokonce stát, že mám pro zabíjení dobrý důvod.

Prezident George Bush st. – Amerika a jejich spojenci budou i nadále podporovat demokratická hnutí na blízkém východě a cílem je vymýtit tyranii z našeho světa.

Norman Solomon – Představuje se nám prezident s morálním kreditem a ušlechtilými motivy který usiluje o mír a hledá veškeré možné způsoby jak zabránit válce. Takhle to vypadá na venek.

Prezident Lyndon Johnson – Ani na okamžik jsem nepřestal pátrat po tom, jak dosáhnout míru.

Norman Solomon – Ať už řeč o prezidentu Johnsonovi, Nixonovi nebo Bushovi, tak každý šéf exekutivy se dušuje, že miluje mír a nenávidí válku.

Prezident Ronald Reagan – Budujeme svoji sílu abychom se ubránili agresi a zachovali svobodu a mír.

George Bush st. – Nikdo by neměl pochybovat o naší touze žít v míru.

Prezident Bill Clinton – Spojené státy si přejí mír.

George Bush ml. – Chceme mír a usilujeme o mír.

Norman Solomon – V uplynulých padesáti letech nás všichni američtí prezidenti sáhodlouze ujišťovali o tom, jak se chtějí vyhnout válce.

Prezident Richard Nixon – Ve své prezidentské kampani jsem slíbil, že se zasadím o ukončení války a nastolení míru.

Norman Solomon – Dokonce i ve chvíli kdy rozhodovali o útoku.

——————————————————————————————————

BÍLÝ DŮM 25.4.1972 – tajný hovor

Prezident Nixon – Pořád si myslím, že bychom ty hráze měli zničit teď. Kolik by bylo obětí?

Henry Kissiger – 200 000 lidí by se utopilo.

Prezident Nixon – Ne, ne. Raději bych použil atomovou bombu.

Henry Kissiger – To by bylo přehnané.

Prezident Nixon – Atomovka? Vám by to vadilo?

Henry Kissiger – (nesrozumitelná odpověď)

Prezident Nixon – Proboha, Henry, nebuďte tak úzkoprsý.

————————————————————————————————

Norman Solomon – Tady máme očividný paradox. Prezident který právě schválil Pentagonu rozsáhlou vojenskou akci vzápětí prohlašuje, že je proti násilí a usiluje o mír.

Prezident Nixon – Respektuji váš idealismus, sdílím vaše znepokojení a chci mír stejně jako vy.

Norman Solomon – Válka vedená v zájmu míru prakticky nikdy nekončí.

Prezident Nixon – Nemůžeme čekat na definitivní důkaz který by mohl mít podobu atomového hřibu.

Norman Solomon – My, Američané chceme věřit, že nejsme vystaveni propagandě vlastní vlády, která se snaží vlastní zemi zatáhnout do válečného konfliktu jako to bylo v době přípravy do Iráku.

George Bush ml. – Husajn nedávno získal značné množství uranu z Afriky. Není pochyb, že Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení. Všichni říkají, že Husajn má zbraně hromadného ničení. Irák tvrdí, že to není pravdy. vyberte si, komu budete věřit.

Norman Solomon – Válečná propaganda byla v USA dovedena do dokonalosti a stala se součástí mediální praxe.

Média a jejich masáž – Bílý dům prohlašuje, že má jasné důkazy o tom že má Husajn zbraně hromadného ničení. Bílý dům dnes zopakoval, že podle dostupných důkazů Husajn ukrývá zbraně hromadného ničení, to je arzenál zakázaných zbraní.

Norman Solomon – Média bez přestání masírují veřejné mínění.

Média a jejich masáž – Musíme očekávat, že nepřítel použije chemické, biologické nebo radioaktivní zbraně. Husajn je ve spojení s Al Káidou. Antrax, neštovice, špinavá bomba. Hausajn a Al Káida mají společný cíl, smrt Američanů.

Norman Solomon – Velmi mne zarazilo jak mediální řinčení zbraní zabíralo. Invaze do Iráku byla nejprve hypotetická, pak pravděpodobná a nakonec téměř jistá

David Lee Miller Fox News – Prezident dal Husajnovi lhůtu 48 hodin a válka je, jak se zdá, nevyhnutelná. Buď se zastřelí, nebo opustí zemi. Válka se nezadržitelně blíží. Dá se ještě válka s Irákem odvrátit? Ne!

Norman Solomonamerická média se při přípravě války stala v mnoha ohledech rovnocenným partnerem vládních představitelů. Přestože bývají označována jako liberální, jen stěží bychom našli nějaký významný list nebo stanici, které by zpochybnily způsob jakým se veřejnosti předkládá nutnost války. Jakmile se zpravodajství zakládá pouze na oficiálních zdrojích je problém na světě.

Colin Powell – Vybral jsem tyto křivky a trošku je přizpůsobil, takže nebudete rozumět tomu, co vám říkám. Nechci totiž, aby se totéž dozvěděli Iráčané, ale věřte mi.

Norman Solomon – Historie nám ukazuje, že politici realitu spíše zamlžují než aby ji objasňovali.

CNN – Objevily se informace, že důkazy o přímém spojení mezi Bagdádem a teroristickými organizacemi existují.

Donald Rumfeld – Existují známé známé, tedy věci o nichž víme, že víme. Víme také, že jsou známé neznámé, to jest víme, že jsou některé věci které nevíme.Existují ale rovněž neznámé neznámé. Takové, o nichž nevíme, že nevíme.

Televizní stanice CNN – Neschopnost sdělovacích prostředků ptát se po skutečných příčinách válečné agitace, dále umocnilo záměrné rozhodnutí mediálních společností zdůraznit vojenské vyhlídky operace která ještě ani nezačala. Oslovení generálové se shodují v tom, že je válka s Irákem téměř jistá. Účast penzionovaných důstojníků co by nezávislých expertů v pořadu televize ještě posílila militaristický postoj stanice, ačkoliv stále přetrvávaly pochyby o nutnosti válečného tažení.

Norman Solomon – Novináři často viní z vlastního profesionálního selhání vládu. Velké televizní stanice však nikdo nenutil aby dávaly vysloužilým generálům a admirálům tolik prostoru. Šéf zpravodajství Eason Jordon CNN se dokonce na kameru pochlubil, že navštívil Pentagon se seznamem potencionálních vojenských komentátorů a vyptával se pracovníků ministerstva vnitra a obrany, jestli je považují za vhodné,

Eason Jordon CNN – Absolvoval jsem několik schůzek v Pentagonu a setkal se tam s řadou vlivných osob. Ukázal jsem seznam generálů které jsem chtěl angažovat jako poradce. Schválili nám úplně všechny. To bylo skutečně velmi důležité.

Norman Solomon  – A co víc, ani se s tím vlastně netají. Něco takového je v přímém rozporu s myšlenkou nezávislého tisku. Zároveň to svědčí o zvyku manipulovat s médii kdykoliv jdou USA do války postavené na lži.

Prezident Johnson 4. srpna 1972 –  Drazí spoluobčané, opakované nepřátelské akce proti plavidlům USA k nimž došlo v mezinárodních vodách v Tonskinském zálivu, mne dnes přiměly vydat příslušným jednotkám rozkaz k opětování palby.

Norman Solomon  – Nepravdivě informoval o útoku severovietnamských sil na americkou válečnou loď v zálivu Tonkin. Oficiální verze je obvykle postavena na lži, klamu a nebo vynechání klíčových faktů.

Robert McNamara – Torpédoborec byl napaden během hlídkové plavby v mezinárodních vodách

Norman Solomon – Sdělovací prostředky onu zprávu přijaly jako absolutní pravdu. Tisk se odmítl zabývat zkoumáním její věrohodnosti a kongres mohl urychleně přijmout Tonkinskou rezoluci, která v podstatě uvolnila vládě ruce k rozpoutání vietnamské války. O několik desetiletí později prezident Bush s naprostou jistotou tvrdil, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení a výzvědné služby to potvrdily. Přitom to vůbec nebyla pravda.

George Bush ml. – Ministr zahraničí Colin Paul vás seznámí s informacemi o nelegálních zbraňových systémech. O pokusech Iráku ukrýt je před mezinárodními inspektory a napojení Iráku na teroristické skupiny.

CNN – Neschopnost amerických médií prověřovat informace předkládané vládou dosáhla nových výšin, když na půdě OSN v předvečer vypuknutí války vystoupil vysoce vážený ministr zahraničí Colin Paul a řečí – úmysly Husajna se nezměnily. Řízené střely nevyvíjí kvůli obraně, jde o zbraně určené k útoku. Mohou nést chemické, biologické  a pokud to dopustíme, i jaderné hlavice.

CNN – Ministr zahraničí představil bezpečnostnímu výboru OSN dosud nejpřesvědčivější důkazy.

Norman Solomon – Po projevu Colina Paula se v americkém tisku ztrhla vlna nadšení.

Fox News – Nezvratné a nepopiratelné důkazy. Colin Paul přednesl nezpochybnitelná obvinění. Colin Paul byl dnes vynikající. Naprosto přesvědčivé a pádné argumenty. Tím získal naprostou podporu.

Norman Solomon – Byl to šokující a zároveň ohromující projev. Bod po bodu vyjmenovat veškeré důkazy. Doslova zahrnul posluchače fakty.

Fox News – Je to konec přešlapování. Amerika to dala jasně najevo. Ten projev dal věci do pohybu. Je to hotová věc.

Norman Solomon – V té době se dal dobře odhalit pravý smysl jeho slov.

La Monde – Britský tisk a další mezinárodní média okamžitě začaly vnášet oprávněné námitky vůči přesnosti Paulovi prezentace. Za to americké sdělovací prostředky se faktickou stránkou ministrova projevu prakticky nezabývaly.

Norman Solomon – Dokonce i údajně protiválečně laděný list New York Times dalo druhého dne Paulovi za pravdu. Nedílnou součástí koloběhu válečné propagandy je obhajoba sdělovacích prostředků, že o lžích vysokých státních činitelů nemohli vědět. Přitom těm, kteří na ně poukazovali neumožnili vystoupit.

MNS – Jedním kritiků byl i Phil Donahue ze stanice MNS. Tento známý americký komentátor trvale zpochybňoval argumenty Washingtonu. Najednou se všichni shodují na tom, jaký je zloduch, prohlásil. Ale když páchal svoje zvěrstva tak jsme všichni mlčeli a teď tam z ničeho nic posíláme naše syny a dcery, aby to napravili. Podle mne to není fér. Navzdory vysoké sledovanosti televize tři týdny před vypuknutím války byl Philův pořad nečekaně zrušen.

Norman Solomon – Phil Donahue se ostře vyjadřoval proti válce. V interní zprávě která unikla z televize po ukončení jeho pořadu se to uvádí naprosto jasně. Nechceme aby byl tváří naší stanice v době, kdy jdou Spojené státy do války. Pro jeho protiválečné postoje tu teď není místo. Člověka jako je on nemůžeme potřebovat. Vystavili bychom se zbytečně kritice. I tak pro nás bude těžké udržet krok s Foxem a CNN, kteří mají plnou pusu vlastenectví. Navíc to vyvolává znepokojení mezi lidmi. Tlačí na nás nejenom vláda, ale i inzerenti a diváci. Naši vojáci jdou do boje. Musíme jejich věc podpořit a ne ji zpochybňovat.

CNN – Očekáváme, že každý Američan bude podporovat svou armádu. Kdo má jiný názor, ať raději mlčí.

Norman Solomon – Tímto způsoben uvažují dnešní média. Dokonce i v CNN považované mnohými za liberální televizní stanici vydal její ředitel na podzim  roku 2001, v době kdy rakety dopadaly na Afghánistán, toto nařízení. Každý záběr lidí umírajících v Afghánistánu musí doprovázet připomenutí, že se tak děje v důsledku událostí 11. září. Věc, na kterou stejně nelze zapomenout.

Nic Robertson CNN – Hovořili jsme s několika lidmi, kteří při bombardování přišli o někoho blízkého. Rádi bychom vás upozornili, že zprávy s Talibanem ovládaného Afghánistánu jsou pouze jednou stranou mince. Zásahy amerických jednotek jsou odpovědí na teroristický útok při kterém zahynulo více než 5 000 nevinných Američanů z 11. září.

Norman Solomon – Statistické odhady přitom ukazují, že si bombardování v Afghánistánu vyžádalo víc obětí, než atentát na světové obchodní centrum.

Michelle Malkin Fox News – Volný tok informací dále zablokovala kampaň vedená proti lidem kteří se ozvali válce. Mezi nimi i skupina vedená Medeou Benjaminovou, která sympatizuje s teroristy a zastává se diktátorů.

Televizní stanice – Krajně levicové hnutí je destruktivní silou a je třeba proti němu bojovat. Někteří Američané bohužel nemají zájem na vítězství a přesto se považují za vlastence. Těmi ale nejsou. Nazvat prezidenta blbem který ničemu nerozumí, skvělé. Můžete si podat ruce s Danny Gloverem, Susan Sarandonovou. Nic nedejte na pacifisty a levicové rockery. Svých 15 minut slávy si již užili.

CNN – Hlasy těchto lidí nic neznamenají, ale takový přístup je špatný a nelze je brát vážně. Přitom hovoří o miliónech občanů.

Norman Solomon – Ve fungující demokracii musí být volný tok informací. Není možné jimi svévolně manipulovat.

Hardball – V médiích se často ozývala chytlavá prohlášení typu už jsme ve válce a svět se změnil. Někam se nám ale vytratilo kritické zhodnocení kam jsme se tím dostali.

Jim Lehner PBS -Lidé o okupaci nikdy nepřemýšleli. Proč? Prostě nás to nenapadlo. nebyli jsme dost chytří. Museli bychom plavat proti proudu. Pak bychom si vysloužili pověst podvratných živlů.

Norman Solomon – sice na lži o Tonkinském zálivu nebo zakázaných zbraních v Iráku upozorňovali.

Christiana Amanpour CNN – Musím s politováním přiznat, že televize a do jisté míry i moje stanice, byly administrativou zastrašováni.

Wolf Blitzer CNN – Měli jsme více pochybovat.

Norman Solomon –  kteří zahynuli ve vlastní zemi, ani těm které tam poslal zabíjet prezident Spojených států. Je hezké, že můžeme říct sytém zafungoval a pravda vyšla najevo, ale pro ty mrtvé už je pozdě.

George Bush ml. – Vážení spoluobčané v této chvíli zahajují americké a koaliční jednotky vojenskou operaci. Cílem je odzbrojit Irák, osvobodit jeho lid a ochránit svět před vážným nebezpečím.

Norman Solomon – Jakmile se americký prezident rozhodne vstoupit do války, stává se válka produktem.

CNN – Ovlivňování válečného zpravodajství bylo od doby vietnamské války prioritou každé administrativy. Byl to totiž právě negativní mediální obraz z tohoto konfliktu, který proti němu obrátil americký lid.

Bernard Shaw CNN – Invaze do Panamy a do Granady v létech 1983 a 1989 i první válka v Perském zálivu měly podobu televizní šou a jejím producentem byl Pentagon.

Norman Solomon – V tomto období dosáhla manipulace sdělovacích prostředků americkou vládou vrchol. Útok na Irák však odstartoval zcela novou éru. Desítky amerických zpravodajů  se připojili k jednotkám umístěných v Kuvajtu. Ze strany Pentagonu jde o snahu zajistit si příznivý mediální obraz případného tažení do Iráku.

CNN – Změnu doznalo také armádní operační Středisko v Kataru. Jistý Hollywoodský architekt tam navrhl zasedací místnost pro oficiální tiskové konference v ceně 200 000 dolarů.

Norman Solomon – S tím souvisí i nezřízený obdiv k technický vyspělosti armády.

Fox News – Nejvíc jsem si oblíbil letoun FA18. Je to opravdu všestranný stroj.

John Elliott – Dnes odstartovaly první tři letouny. I ve stometrové vzdálenosti jsme pocítili sílu jejich motorů.

CNN – Vliv Pentagonu na válečné zpravodajství se projel i v tom jak se média zaměřovala na technickou dokonalost moderních zbraní.

War Alert Fox News – Neměli použít větší kalibr? Co třeba matku všech bomb. Přece nezůstane jen u pár raket s plochou dráhou letu.

Jamie McIntyre Pentagon – nejnovějtší a největší konvenční bomba.

Norman Solomon – Už od dob vietnamské války vychvalují americké sdělovací prostředky špičkovou vojenskou techniku, určenou k zabíjení.  Dospělo to tak daleko, že zbraně jsou dnes téměř uctívány.

Média – Navzdory tomu, že americká armáda používá stále důmyslnější techniku, vyvíjí chytré bomby a systémy přesného navádění, tak počty civilních obětí dne mnohonásobně převyšují vojenské ztráty.

10% obětí první světové války tvořili civilisté
50% obětí druhé světové války tvořili civilisté
70% obětí vietnamské války tvořili civilisté
90% obětí irácké války tvořili civilisté

Norman Solomon – Panuje tady určitá neosobnost k tomu, co americké zbraně způsobují. Další záludnou vlastností válečné propagandy je, že zkresluje skutečnost. Protože USA mají přístup ke špičkové vojenské technice je masakrování lidí ze stroje letícího v deseti kilometrové výšce morální. Když se někdo opásá výbušninou a podpálí se v davu tak je tomu přesně naopak.

Pentagon Briefing – Přesnost navádění a úsilí které se věnuje tomu aby byly zasaženy pouze konkrétní cíle a jiné cíle zasaženy nebyly nemá ve světě obdoby.  Naší nejvyšší prioritou je zajistit, aby byly ničeny pouze vojenské cíle a to způsobem který odpovídá jejich povaze. Z maximální pozorností vždy volíme prostředky adekvátní konkrétní situaci. Zbraňové systémy které dnes máme k dispozici dosahují přesnosti o jaké se nám ani nesnilo.

CNN – V rámci přístupu vůči médiím se ministerstvu obrany daří ovlivňovat podobu válečného zpravodajství. V Iráku svůj vliv ještě posílilo, když novináře umístilo přímo k bojovým útvarům. Navzdory tolik oceňované realističnosti existují vážné pochyby zda jsou váleční reportéři schopni zprostředkovat americkému lidu vyvážený obraz skutečnosti.

Norman Solomon – Místo aby si udržovali odstup, armáda je přivinula na hruď a znehybnila ve svém objetí. Stovky novinářů byly přiděleny k jednotkám námořní pěchoty, letectva a námořnictva. Stali se součástí invazního aparátu. S lidmi na které dopadaly bomby ale žádné reportéři nebyli. Všichni totiž stáli na druhé straně. Většina reportáží ukazovala válku z pohledu útočníků. Korespondenti největších amerických televizních stanic se o své spolupráci s armádou vyjadřovali zcela otevřeně.

War Alert Fox News – U vojenských jednotek působí řada našich zpravodajů a navázali úzké vztahy z příslušníky svého útvaru.

Rick Leventhal Fox News – Zpravodajové prohlašovali, že by pro ně udělali prakticky cokoli. Vojáci kole zpravodajů tvrdili, že díky nim jsou doma za hvězdy a proto je musí chránit.

Norman Solomon – To je sice hezké, ale s nezávislou žurnalistikou to nemá nic společného. Byla to jen taková variace staré hry a tou je válečná propaganda. Po skončení války ve Vietnamu se zrodil mýtus o drsných reportážích které Američanům u televizních obrazovek odhalovaly brutalitu bojů. Lidé se k tom u přesto vracejí jako k určité normě která by se měla znovu zavést, nebo napodobit.

Morley Safer CBS – Při shlédnutí vypalování Veitmanských vesnic americkými vojáky prohlásil, že to je, oč tu běží.

Norman Solomon – Na záběry mariňáků vypalujících chýše se dodnes vzpomíná, protože byly neobvyklé. Ve skutečnosti na obrazovky pronikla jen velmi malá část Z toho nesmírného lidského utrpení. Zvlášť, když za ně byla odpovědna vláda USA. Největším televizním tabu je ukázat zblízka co to je, když pumy, rakety a miny zaplacené z peněz amerických daňových poplatníků dělají to, co k čemu jsou určeny. Zabíjejí a mrzačí.

Prezident Johnson – Bylo by bláhové myslet si, že se stažením z Vietnamu tento konflikt skončí.

Prezident Nixon – Odchod amerických vojáků z Vietnamu by způsobil pohromu.

Reportér – Nejtěžší je válku rozpoutat, protože kvůli tomu jde lhát, klamat, manipulovat s fakty. Jak se to prezidentovi podaří, pak mu už mu do toho prakticky nikdo nemůže mluvit.

George Bush ml. – Dokud budu ve funkci, neodejdeme. Byla by to velká chyba.

Prezident Nixon – Spojenci by v nás ztratili důvěru.

Prezident Johnson – Ustupovat, to by těžce poškodilo naši prestiž.

George Bush ml – Odejít dřív než bude naše poslání skončeno by znamenalo posílit teroristy.

Prezident Nixon – Stažení amerických vojsk by bylo vítězstvím komunistů a v konečném důsledku by vedlo ke třetí světové válce.

Prezident Johnson – Pokud tento národ padne a neudrží si svou nezávislost, jaký osud asi potká ostatní malé země.

Prezident Nixon – Nepřineslo by to mír, ale pouze další válku.

Norman Solomon – Propagandistické fráze propadají i do slovníku těch, kdo války sami vyvolávají.

George Bush ml. – Strana prezidenta Roosevelta a Trumana se stala stranou zbabělců.

Reportér – Americký lid  na kapitulaci nepřistoupí.

Jean Schmidt CNN – Ustupují zbabělci.

Nancy Pelosi CNN – To je politika zbabělého ústupu.

Reportér – Když už jsou protesty příliš hlasité a nelze je dále ignorovat přijdou politici s řešením, které má válku ukončit, ale přitom ji naopak ještě prodlouží. V případě Nixonovi administrativy to byla tak zvaná vietnamizace, kvůli které došlo k další eskalaci konfliktu.

Prezident Nixon  – Předchozí administrativa válku ve Vietnamu amerikanizovala. Naším cílem je vietnamizací dosáhnout míru.

Norman Solomon – Je to prosté, válka doma ztratila na oblibě, tak stáhneme část vojáků a vojenskou odpovědnost přesuneme na spojence uvnitř země.

George Bush ml. – Naši strategii lze shrnout takto. Jakmile se Iráčané vzchopí, odejdeme.

Norman Solomon Lidem v USA se tím vyšle vzkaz, zmizíme odsud, je to jen otázka času. Problém je v tom, že média pohlížejí na válku očima okupantů a ne těch na které válka ve všech směrech doléhá nejvíc.

Reportér – Počátkem roku 1968 sdělil Valtr Kromka divákům, že se válka nedá vyhrát.

Valtr Kromka – Dnes je téměř jisté, že krvavý vietnamský konflikt skončí patem.

Norman Solomon – Toto prohlášení bylo okamžitě označeno za předzvěst obratu veřejného mínění. Prezident Johnson po Kromkaitově reportáži údajně pronesl, že právě ztratil střední Ameriku. Tento okamžik je velmi často uváděn nejen jako bod zlomu, ale zároveň jako určitý morální manifest novinářské obce. Já s tím souhlasím  pouze částečně. Spojené státy navzdory oficiálním oznámením Washingtonu uznali, že ve Vietnamu prohrávají. Nikdo ale veřejně neřekl, že ta válka je špatná. Problém spatřuji v tom, že kritici odsuzují válku, protože se nedá vyhrát. V odpověď se jim dostává ujištění, že tomu v příští válce bude naopak. Nezpochybňuje se tím oprávněnost vojenské expanze a agrese, nebo chcete-li, imperialismu. Hlubší kritika totiž tvrdí ať už vyhrajeme nebo ne, politika prosazovaná pomocí řízených střel je nepřijatelná.

Reportér – V posledních padesáti letech jsme se stali svědky celé vlny amerických vojenských operací které, jak se nám tvrdí, byly podniknuty s těmi nejšlechetnějšími úmysly. Svými životy je zaplatili tisíce mladých Američanů a občanů mnoha dalších zemí.

Norman Solomon -Scénáře jednotlivých válek se neustále opakují. Stejné postupy se uplatňují při současné americké okupaci v Iráku a přijdou ke slovu i v případě dalších zemí. Pokud se nepoučíme z minulosti budeme se stejných chyb dopouštět znovu a znovu. Média všeobecně propagují myšlenku, že rozhodnutí o zahraniční politice jsou záležitostí prezidentů. Onen chytrý muž v oválné pracovně má přístup ke všem informacím. Ví, co má dělat a je nejvyšším  velitelem. Americký lid v této hře nehraje a ani nemá hrát žádnou roli, protože nemá potřebné znalosti či schopnosti aby dokázal reagovat na danou skutečnost. Tak tomu bylo během války ve Vietnamu i mnoha dalších. Pokud se v kongresu našli lidé kteří proti tomu vystoupili, média je odsunula do pozadí. Přestože se později prokázalo, že měli pravdu, zatímco obecně názor a prezident se mýlili.

14. září 2001 udělil Kongres prezidentu Bushovi pravomoc použít vojenské síly k odvetě za teroristické útoky z 11. září. Hlasování v Senátu skončilo 98 k 0. Ve sněmovně reprezentantů 420 ke 1. Kalifornská poslankyně Barbara Leeová hlasovala jako jediná proti návrhu. 

Norman Solomon -V posledních desetiletích se pravidelně opakuje situace, kdy lidé ve své době označováni za podivíny stojící mimo hlavní názorové proudy, rozpoznali historičnost okamžiku.

Wayne Morse – Že musíme podporovat svého prezidenta?. Od kdy je potřeba podporovat prezidenta který navrhuje protiústavní zákon.

V srpnu 1964 byl Wayne Morse jedním ze dvou senátorů, kteří hlasovali proti Tonkinské rezoluci.

Norman Solomon – Nejlepším příkladem je Oregonský senátor Wayne Morse, který na sebe upoutal pozornost počátkem roku 1964. Ve svých vystoupeních zpochybnil právo americké vlády zavléct zemi do války s Vietnamem. Tvrdil, že zahraniční politiku by měl formulovat americký lid.

——————————————————————————————————-

Rozhovor s Wayne Morsem

Komentátor – Senátore, ústava klade veškerou odpovědnost za zahraniční politiku na bedra prezidenta.

Wayne Morse – Ale to se hluboce mýlíte. To, co jste právě vyslovil, je mnohokrát opakovaná klamná představ, že právo rozhodovat o zahraniční politice náleží prezidentovi. To je ale nesmysl.

Komentátor – A komu teda náleží?

Wayne Morse – Americkému lidu. Autoři ústavy to formulovali jasně.

Komentátor – A jaká je role v tomto případě prezidenta?

Wayne Morse – Podle ústavy je prezident vykonavatelem vůle lidu. To je jeho výsadní právo a já důrazně žádám, aby byla našim občanům předkládána fakta o zahraniční politice.

Komentátor – Sám víte, že formulovat a vykonávat zahraniční politiku lidé sami nemohou.

Wayne Morse – Jestli něco takového dokážete říct, potom je vaše víra v demokracii velmi slabá. Američané dokážou správně vyložit fakta pokud jim je poskytneme. Já vytýkám své vládě, že svým lidem neříká pravdu.

——————————————————————————————————

Norman Solomon – Taková víra v demokracii dnes mezi novináři a členy administrativy ve Washingtonu, není v módě. Přitom senátor pouze pozorně četl ústavu. Nezávislý žurnalista Stone, kdysi prohlásil, že všechny vlády lžou a ničemu co tvrdí se nemá věřit. Stone ale neházel všechny vlády do jednoho pytle, ani nemínil že lžou neustále. Spíš se snažil říct, že bychom neměli automaticky považovat vše co nám vláda předkládá za pravdu a je jenom na nás, abychom pronikli pod povrch. Ztráta na životech a politika založena na výbojných válkách,  to co Martin King nazýval militaristickým šílením, ustane jedině tehdy, když většina lidí prohlédne podvody, které povedou ke krveprolití a lidskému utrpení. Pokud tohle pochopíme, dokážeme změnit směr směr kterým se ubírá tato země. Pátrání po pravdě však nebude jednoduché.

Martin Luther King – Jsou chvíle kdy se mlčení rovná zradě

Tento čas nastal právě teď. Ani když svědomí zoufale volá po pravdě, není snadné vystoupit proti politice vlády vlastní země, zejména v čase války. Už nikdy bych nemohl pozvednout hlas proti násilí páchanému na utlačovaných obyvatelích ghet, kdybych nevystoupil proti největšímu obchodníku s násilím v dnešním světě, své vlastní vládě. Co si asi myslí, když na nich zkoušíme své moderní zbraně tak jako Němci testovali drogy a mučení v koncentračních táborech. Naše vztahy jsou v troskách. Setkáváme se s hlubokou, avšak pochopitelnou nedůvěrou. Hovořím za ně, abych vysvětlil tuto ztrátu víru ve slova západu a zejména pak nedůvěru v úmyslu USA. Svět nyní žádá od Ameriky zralost, které však nedosahuje. Tento způsob stírání rozdílů není spravedlivý. Státu, který každoročně vynaloží na armádu více peněz než na programy sloužící k povznesení společnosti, hrozí duchovní smrtí. Toto šílenství musím konečně ustat. Zastavme ho hned teď. Miluji Ameriku a vyzývám vůdce našeho národa. Iniciativa v této válce je na naší straně. Od nás také musí vzejít podnět k jejímu zastavení.

Zdroj: https://www.csfd.cz/film/264814-valkou-se-to-vyresi/prehled/

 • Autor/ři textu: Kanadský dokument
 • Autor/ři citací: Kanadský dokument

4 komentáře: “Válkou se to vyřeší, aneb nahá elita USA a prodejnost médií”

 1. K-NOBL-AUCH napsal:

  „Morley Safer CBS“
  Stare zlate casy ked TV este fungovala a stanica CBS informovala svet.*
  Tak ako Morley, aj Dan Rather a sympaticka dama Diane Sawyer boli osobnosti na slova ktorich sa clovek tesil.
  Ta doba (a to hovorim o 30 rokoch!) je nenavratne prec.
  Tak isto je nenavratne prec doba Martin Luther King ktoreho si (ako mnoho inych) zavrazdili.
  Kto neide s nami ide proti nam.
  Aj ten vyrok hrdo papagajoval sam Bush mladsi.
  Nihil novus… (sub sole)
  A tapeme od jednej tragadie a zverskosti do druhej.
  Hrozne rad by som vedel ci pani autorka ma „pocitac“ aby videla kolko ludi ma dnes CAS!
  Unuva sa niekto citat tie desive hrozne statistiky?
  *Telka funguje, ale ten hnus a lzi sa nedaju stravit tak vsetky snimace, satelity a spionazne sluzby boli odpojene. Maximalne tak stary ci dokumentarny film.
  Diane Sawyer? Tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Sawyer

  • Mám počítač:-))). Vím, že si lidé neudělají čas, ale já ano, protože chci jednou odcházet s tím, že jsem se snažila pro tento svět něco udělat a proto mohu odejít s klidem v duši.
   Jak se zachovají ti, co jen myslí na jídlo, peníze a zábavu, to není starost. Žít plytký život nebudu a ani nechci.Raději dál budu psát a dělat hračky pro děti a pokusit se mít ráda lidi.

   • K-NOBL-AUCH napsal:

    Ako bude vyzerat ten dalsi masaker? Kde sa bude „KONAT“?
    Je celkom mozne ze u benzinky ktora bude mat zastrcky a bude sa tankovat nie 2-3 minuty ale 3-4 hodiny.
    Mila pani, vcera pri navrate zo zatahu na nakup ked sme menili miesta a ja dotiahol voz domov som si vsimol u oddychovcieho parkoviska ze aj tam je zabudovana stanica so zastrckami.
    A to cca.46km vychodne od locality kde nieto sortimenu. Ani peny do kupela! A tu penu vcera nemali ani v jednom ksefte co sme navstivili po 126km.
    Mapa: https://selkirkloop.org/maps/driving-map/
    Je raritou geografie za mozeme ist na zapad a vybrat si z troch vacsich „lokalit/mesteciek“
    Mozme ist na vychod a najst jedno dalsie a vsetky su vzdialene 126 az 127km.
    Tak ku tej benzinke so zastrckou. Nemam sajnu ci sa pocet elektromobilov drasticky zmeni a bude len na kazdeho desiateho alebo eventualne (Greta) a jej stupenci zakazu benzinaky a naftaky a kazdy bude mat novu Teslu. Aj s tou 200kg bateriou ktoru ked chytne plamenom nebude mozno uhasit!!!
    Terazky, den zostane na 24 hodinach ze? Kazde 4 hodiny mozete prist si natankovat a vystrieda sa SEST Nazhavenych soferov co sa tesia na Jadran.
    Ze budete mat moznost nazhavit baterie aj doma? V panelaku, na sidlisti? Kto tam tie dva cm hrube draty dotiahne a kde to bude zacinat u akej zazracne schopnej elektrarne?
    Nieco na zamyslenie mila pani. Ak niekto tuto „melu“nezacne skorej ako je zapotreby tak ja sa jej nedozijm. Libujem si v tom? Nie.
    Skorej som sa zamyslel kedy mi dojde lajstro s avizom kam dorucit moje benzinaky. Akoze odovzdat bez naroku na pausal, nahradu ci 50% zlavu toho zazraku co bezi len v lete pretoze v Kanadskej zime je nemyslitelne vydrzat v aute co nie je schopne tocit kolami a este I KURKAT!
    Ano, nieco na zamyslenie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Panenky z Háčku

Pořiďte si vlastní ručně háčkovanou panenku.

TOPlist