Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Velký hřích, boje v Itálii

Milena Doušková, 22.08.2019, 1. Dění…, Komentáře - 0

13. – Velký hřích

Churchill jednou řekl Stalinovi:

„Středozemní moře je měkkým podbřiškem krokodýla.“

Britové byli přesvědčeni, že útok přes Itálii pomůže zkrátit válku. Američané preferovali útok přes kanál la Manche. Nakonec se připojili k Britům na cestě do Říma.

Itálie listopad 1942 – červen 1944

11 měsíců po Pearl Harbor se americká armáda připravovala na válku s Němci a vyloďují se v severní Africe a zde se k ní přidala francouzská armáda. Vrchním velitel byl generál Eisenhower. Nejlepším místem pro druhou frontu bylo podle prezidenta Roosevelta bylo Tunisko. Do dvou měsíců bylo Tunisko plné velitelů z různých států bojujících proti Německo. Rusové v Tunisku chyběli, ale všichni ostatní velitelé si byli vědomi toho, že by měli Rusko poskytnout pomoc. Spojenci se usadili v Tunisku a jejich síla přesahovala sílu Německa. Odtud se chtěli přesunout na Sicílii a otevření druhé fronty zase o rok odložili. Američané měli představu o válce takovou, že po vylodění v Africe poženou nepřítele před sebou, ale byla krutě vyvedena z omylu. Rommel jim uštědřil jednu z nejhorších porážek celé války. Německé zbraně byli proti americkým velmi výkonné. Morálka mladých Američanů byla silně otřesena a mnozí upadli do zajetí. Tady vojáci pochopili, že válka bude dlouhá a těžká. Rommel však měl málo sil, aby vítězství zužitkoval. Spojenci se znovu seskupili a během deseti dnů ztracený průsmyk opět dobili. Němci teď byli v Tunisku obklíčeni. Spojenecká vzdušná armáda znemožnila Němcům evakuaci. Spojenecké armády uzavřely okruh a past se uzavřela. Nyní spojily svoje síly pro finální útok v severní Africe. Spojenci Němce přečíslovali a navíc naprosto ovládali vzdušný prostor. Za sedm dní bylo hotovo. Do zajetí padlo skoro 250 000 německých vojáků i s celým štábem.

Další krok bylo vylodění spojenců na Sicílii. Tento krok přesvědčil Italy, že jejich věc je ztracena a tak se hromadně vzdávali. Spojenecké nálety na Řím poskytly další argument na stažení se z války. Duce byl přehlasován vlastní fašistickou radou. 25. července byl svržen. Král Viktor Emanuel jmenoval přestárlého Badolia a ten prohlašoval, že válka bude pokračovat, ale tajně zahájil jednání o kapitulaci. V té době už byla Sicílie v rukou spojenců. Tentokrát se Němcům povedlo evakuovat.

Italové se dokonce chtěli tajně domluvit, že se připojí ke spojencům, ale tohle jim bylo zamítnuto a byla požadována kapitulace. Podmínky podepsali 3. září. Toho dne zahájili spojenci invazi. Montgomery překročil Mesinnské průliv aby napadl špičku Itálie, ale nesetkali se s odporem, protože Němci se přesunuli na sever. Italové se přáli aby spojenci táhli na Řím a ochránili ho před německým útokem, ale to nebylo možné. Nejbližší bod k vylodění bylo pro spojence Salermo.

Kapitulace Italů Hitlera nepřekvapila. Jeho posily už byly přesunuty na sever země. Němci se dostali do Říma, ale vojenské a vládní špičky utekli ze strachu, jak by byla potrestána jejich zrada. Spojenci se chystali k vylodění v Salermu, ale Němci už byli připraveni k útoku. Situace na pobřeží byla tak nahnutá, že velitel Clark vydal rozkaz k možnému opětovnému nalodění. Dokonce i s podporou letectva se invazní jednotky jen tak tak udržely. Po týdnu bojů se Němci stáhli. Spojenci ovládli velkou část jižní Itálie. V Neapoli nebyl chleba ani voda a začala tyfová epidemie. Spojenci doufali v Hitlerův ústup, ale ten se rozhodl bojovat v horách jižně od Říma. Mezitím Hitler zachránil Mussoliniho a nechal ho přivést do Německa. Byl zhrozen jeho vzhledem, ale doufal v jeho pomoc. Německé armádě velel Kesselring a měl dobrou pozici. Ovládal pohoří a spojenci se k němu museli přibližoval po obou pobřežích.

Je zima a velitel Alexandr a jeho kolegové byli zvyklý na rychlé postupy pouští a teď armáda urazila sotva pár set metrů denně. Clarkova armáda v horách zapadla do bláta. Před koncem roku 1943 přikročili spojenci na Kesselringovi zimní linie. Alexandr měl 11 divizí, Kesselring 9 a 8 dalších v rezervě. Boj o každou dědinku, o každý metr. Po 10 dnech Američané dobili San Pietro za cenu velkých ztrát. V Teheránu v roce 1943 Roosevelt se Stalinem zvrátili Churchillovi názory a konečně stanovili datum pro vylodění ve Francii, květen 1944. Churchill chtěl pokračoval ve válce V Itálii a nakonec prosadil svou. První útok na Němce u Cassina naprosto zklamal, ale druhý o dva dny později zaútočili na Anzio pouhých 35 km od Říma. Němci je očekávali, ale neměli tušení kde přesně přistanou a tak spojenecké vylodění byl pro ně naprosté překvapení a obešlo se bez útoku. Američané se chystali na Řím, byli opatrní. Kesselring se chystal na útok, ale byl Alexandrem vyveden z rovnováhy. Požadavky Hitlera byly na okamžitou operace a tak vrhl do útoku vše, co měl.

Předsunuté jednotky spojenců které se dotaly z pláže byly přemoženy silou německého útoku. Dva prapory amerických speciálních jednotek byly zajaty a poníženě pochodovaly ulicemi Říma. Předmostí se mohlo ulehčit jedině z jihu proražením německé linie která probíhala klášterem v Monte Cassinu. Spojenci byli mylně přesvědčeni, že je klášter opevněn. 15. února 1944 rozbilo přes 200 spojeneckých bombardérů klášter na padrť. Útoky byly špatně koordinovány a umožnily Němcům rozvinout se v sutinách, což bylo ideální presředí pro obranu. U Anzia bojovalo 8 německých divizí proti 4 spojeneckých. Hitler doufal ve vítěznou bitvu a slíbil, která jednotka prorazí skrz, bude mít tu čast eskortovat zajatce ulicemi berlími. Mohutné vlny německé pěchoty vyrazily do předu. Ofenzíva trvala čtyři dny. Na konci to byla převaha v těžkých dělech, co srovnalo rovnováhu a nakonec se převážila na stranu spojenců. Němci se stáhli zpět, ale spojenci stále neměli dost sil aby prorazili.

Nastal pat. Dvě frontové linie dělily jen metry. U Cassina pokračovali spojenci v tlaku. Měli na sebe navázat tolik německých jednotek, kolik se dalo. Nasadili 500 letadel a bombardovali opět klášter. Po ukončení náletu Němci vylezli z úkrytu a rozmístnili se po sutinách. Bitva zuřila na každém metru. Novozélanďané ztratili 4 000 mužů. Němci se stále drželi. Tři útoky na Monte Cassino, tři krvavé nezdary. Nakonec si spojenci uvědomili, že je musí porazit číselnou převahou a masivně posílili 5. armádu. K květnu je konečně přečíslili v poměru 3:1. Po dělostřeleckém útoku 2 000 děl klášter padl. Němci ustupovali a Clark vrhl všechny své síly na Řím. První spojenecké jednotky byly v Římě 4. června 1944. Ti Římané které se přiklonili na špatnou stranu teď začali platit. Clarkův triumf neměl dlouhé trvání. Kesselringovi se podařilo síly opět sjednotit a čekala je další zimě a pozornost se začíná obracet k plážích v Normandii

  • Autor/ři citací: svět ve válce, wikipedie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *