Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Odtajnění západních dokumentů - pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

Milena Doušková, 10.01.2020, 1. Dění…, Komentáře - 31

Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam - před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula - citace:

Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů, poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci našich republik a našich bratrských národů.

Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly materiály tzv. Harvardského projektu. To byl rozsáhlý program pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému. Projekt se skládal ze tří svazků restruktualizace, reforma, finále bylo plánováno pro tři pětiletky. V prvním svazku bylo uvedeno, že ve XX – XXI století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že během prvních pěti letech, 85 – 90 léta, proběhne restruktualizace a její cíl je následující:

 • propaganda
 • boj za socializmus s lidskou tváří
 • příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu
 • restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník komunistické strany

Druhý díl byl věnován reformě- Během 90 – 95 let s následujícím cíle:

 • likvidace světového socialistického systému
 • likvidace Varšavské smlouvy
 • likvidace komunistické strany
 • likvidace Sovětského svazu
 • likvidace vlasteneckého podvědomí
 • reformy měl zavádět už jiný vůdce

Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze byl následující:

 • likvidace sovětské armády
 • likvidace Ruska jako státu
 • likvidace socialistické ideologie
 • likvidace bezplatného školství
 • likvidace bezplatného zdravotnictví
 • zavedení kapitalismu pod heslem „platit se má za všechno“
 • likvidace mírného života v Leningradě a Moskvě
 • likvidace veřejných a státních služeb
 • plošné zavedení soukromých podniků

Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém slova smyslu – vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou kvalitních silnic a mořských přístavů aby všechny suroviny a bohatství Ruska mohlo být postupně vyvážené do zahraničí.

Finální etapu měl řídit třetí vůdce a co se nám přihodilo za posledních 20 let? To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 – 4 roky, ale to není všechno. Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.

Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na malé státy:

 • Sibiř má přejít pod USA
 • Severo – Západ – Německu
 • Jih a Povolží – Turecku
 • Dálný východ – Japonsku

Zde je statistika:

Během posledních 12 let z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:

 • 57% ropy
 • 40% plynu
 • 90% mědi
 • 97% niklu
 • 99% hliníku

Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami. Dle projektu HUSTO západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných států a stejně iak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.

Zopakuji dnes ALLENA DULLLESE – hlavy politické americké zpravodajské služby v Evropě a bývalý ředitel CIA v roce 1948 řekl, cituji:

„Literatura, divadlo, filmy – vše bude reprezentovat všechny a parazitovat nejzákladnější lidské city. Budeme se snažit podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady. Jedním slovem vše nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat. Bude to přežitek minulosti, hrubost a arogance, lež a alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist mezi národy – to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí. Jen velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje. Ale tito lidé budou bezmocní a žít ve výsměchu. Najdeme způsob jak promluvit a umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti. Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské lidské morálky. Těmito způsoby budeme ničit generaci za generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající mládeže. Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad, zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho: (Konec citátu).

Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy? Jaké knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit – západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci. Jeden z autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do statutu čestného občana města Lvov. Na neveřejném zasedání prohlásil, cituji:

„Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a na náklady Ruska. není pochyb o tom, že Rusko dříve či později bude rozděleno a bude pod kontrolou.“(Konec citátu).

Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů stejně, jako to bylo za Hitlerav plánu Barbarossa. Američané operují s konkrétními čísly:
Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká úplně stejný osud. Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že se nezapojili do tržního hospodářství. Hlavní metodou nenávistí mezi národy – krveprolití a občanské války. Zde je citát z projektu:

„Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji nezávislost. bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se dostává do plné závislosti na nás.To samé si budou myslet i Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria atd. Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé události.“(Konec citátu).

Ještě jeden citát:

„Velmi dobře víme“ – píše se v projektu, že nacionalismus utužuje národ, dělá ho silným. Ale tento slogan je již zastaralý a nemá svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v Jugoslávii, Srbsku, Íráku.“(Konec citátu).

Je ještě jedna věc, kterou budou znovu citovat:

„Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým pláčem alkoholiků. Nedovolíme žádné moderní technologie a to povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu který snížíme na na výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil. Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami utíkat ze své vlasti. Naším hlavním sloganem je:

„Znič mládež a porazíš jakýkoli národ. Zbavíme jejich společnost od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu, kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti. Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně prováděl neuvěřitelně velkou práci. Spálit milióny, vystřílet a pohřbít za živa. Zanechal krvavé stopy. My působíme chytřeji. Nezanecháváme stopy, lidé budou mít strach o svůj život, který nebude mít žádnou cenu. Strach o svoje pracovní místo o které mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost. Pomoci strachu budeme vládnout lidem. Pod rouškou demokratických reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každé z nich loutku – prezidenta. K tomu více lesku a hluku. Malý monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce pro kontrolu obyvatelstva a všho co potřebuje především my. Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi. Armády, bezpečnostní služby a speciální solové jednotky budou podřízeny prezidentům a tím pádem nám. Budeme mít v rukou pouze provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak, jak potřebuje my pro uskutečnění našeho obrovského projektu.“(Konec citátu).

Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:

„Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce neovladatelné národy na světě. Vzpurné díky svým přirozeným fyzickým a intelektuálním schopnostem které geneticky zdědili po svých předcích a které není možné změnit. Slovana, Rusa, Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit. To je důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému snížení jejich populace. Na celé planetě dochází k výrazným klimatickým změnám. Poušť směřuje směrem na sever rychlostí 10 kilometrů za rok. Dehydratace zemí – 25 metrů za rok. To je za 20 – 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných národů severněji od jejich současných míst. Do té doby na Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině bude klima dnešního Kavkazu. Slované bude jsou dočasnými hosty a podléhají přesídlení. Poženeme je dál na sever mimo Moskvu kde bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli podobné indiánům v Americe.“(Konec citátu).

Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše. Obyčejný fašismus. Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku 1965. jenže toto není film ale realita. Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jako Slovanské národy podléhají vymazání ze světové historie zrovna jako židé kteří je podporují nebo jsou jejich příbuznými, ale toto je můj osobní názor. Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:

„Rusko by mělo zapomenout že má jakýkoliv zájmy v bývalých republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí republik bývalého SSSR. Protože obroda SSSR není strategickým konečným cílem USA.“(Konec citátu).

Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1, citace:

„Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro americkou hegemonii. bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku, důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být plně ekonomicky závislý na USA.

Rusko musí:

 1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se odzbrojit
 2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech regionech planety
 3. Musí být plně zlikvidován její vojenský a pak i ekonomický potenciál. Bez tolerance
 4. průmyslové základny poraženého státu.“(Konec citace).

Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, nedovolíme jim zničit nás zevnitř, všechno společně dokážeme.


Zdroj: podle knih, zejména Morrise a Dullese

 • Autor/ři obrázků: pixabay.com

31 komentářů: “Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic”

 1. Tomas napsal:

  Ako mozete dole uviezt ako zdroj ten isty clanok???

 2. Karel V. napsal:

  Ano,ano,ano-souhlas,jen aby se to podařilo s likvidací SSSR(dnes Rusko,ale nic se tam nezměnilo!)

 3. Valja Rabatinova napsal:

  Toto jsou naprosto zcestné myšlenky, úvahy a přání absolutně nemorálních, nenormálních, nemocných, smyslu zbavených osob, které zrovna tak zemřou, jako každý jiný … Každý člověk, je jen ČLOVĚK … vše ostatní jsou jen zbloudilá, zvrhlá slova nebo věty, či odstavce, nebo úchylné plány a úchylná přání … Člověk je jen člověk … a každý nahraditelný a SMRTELNÝ …

 4. Vladimír Sobotka napsal:

  Ale tenhle projekt nějak nepočítá s Čínou, s islámem ani s tím, že pod Amerikou vybuchne megavulkán, který smete i západní Evropu.Také nepočítá s invazivním množením a chováním afričanů a muslimů. Také nepočítá s geohydrodynamickým efektem, který v důsledku kondenzace a hromadění vody na pólech způsobí „zvrtnutí“ zemské osy o 90°, ponoření části pevnin, vystoupení částí mořského dna a globální vulkanickou apokalypsu v důsledku pohybu geotektonických desek.

 5. Leonardo napsal:

  Nastesti existuje projekt, ktery dokaze vsem temto zlocinum zabranit, posilit mravnost spolecnosti a zajistit jeji navrat ke tradicnimu systemu mravnich hodnot a stastnemu zivotu lidi. Globalizace a multikultirni zlociny financne-militantni mafie budou opusteny a vyvoj sveta se uzdravi a navrati do tradicnich pozitivnich smeru.

 6. Νίκος Πεντιδησ napsal:

  PEKNE TO KOMBINUJETE VY HOVADA

 7. Václav napsal:

  Oči mi to neotevřelo. Napsat podle knih a neříci kterých, jaká stránka apod., není důkaz. Internetem chodí tři naprosto neozdrojované „dokumenty“: tzv. dopis Edvarda Beneše (odkaz EB) z roku 1947 (tady už se zjistilo, že jde o podvrh z dílny Miroslava Sládka), dále chvála W. Churchilla na J. V. Stalina prý z roku 1958, z britského parlamentu, tam o tom nic nevědí, a třetí je tento tzv. Dullesův plán. To, že ho používají i odborníci jako důkaz, ještě není zárukou pravdivosti. Je to hoax.

 8. mery napsal:

  Všichni ale všichni kteří mají prsty v rozkladu Evropy a světa vůbec patří na šjbenici. Každý budeme mít nad sebou 2 m hlíny ale za života člověk (nečlověk) zničí, zdevastuje, totálně zahubí co se dá. Jen vidina peněz zničí to krásné co svět, příroda vytvořila. Chudáci děti ale ti už jsou v přetechnizovaném světě tak zkaženi, ubozí a tupí, že jim to snad ani nevadí.

  • Jenže kdo je na šibenici dostane?

   • Ezo napsal:

    Jde spíše o odvahu jít do boje. Do boje na život a na smrt. Když jednou jednotlivec zvedne zbraň, vystřelí a zabije, musí počítat s tím, že tahle cesta vede na konečnou… Nikomu se nechce na konečnou dobrovolně. Do boje půjdeme až zřejmě nebude z bytí a bude stejně pozdě. Do té doby to necháme na ostatních, kterým sice budeme moct spravedlivě dát vinu – ale tato pravda už bude zbytečná. Tohle jen historické pozorování.

 9. Stanislav napsal:

  Nastává čím dál větší totalita samozvaných světovládců.
  A většina volených zástupců lidu,
  hned po volbách zapomíná na své sliby
  a vlastizrádně zrazuje svoje voliče a národy.
  TREST SMRTI musí být obnoven zpětně od listopadu 1989 !!!

 10. K-NOBL-AUCH napsal:

  Pani Naomi Klein, Canadanka, narodena v Kanade, rodicom co ZDRHLI pred Vienamaskymi jatkami napisala celkom cerstvu knihu:
  On the burning case of a GREEN NEW DEAL
  ISBN 9780735279223
  Je to velmi cerstva kniha a celkom mozne ze preklad do „europskych“ reci este nie je zmaterializovany.
  Extremne komplexna a majuca do cinenia s nasou planetou co je vyrabovana.
  Uz nieto DALEJ!
  Uz nieto VIACEJ!
  Uz nieto ESTE!
  Za vsetkou mizeriou, utrpenim placom narekmi a bolestou civilizacie je nesputane pachtenie po bohatstve po ovladani suseda, po nadvlade.
  S podstatou clanku, teda smerom co vytycili hyeny som oboznameny v mnoho formach a zijem s tym na dennom poriadku. nesuhasim ani so smerom ani s prehlasenim ze niekomu patrim a ze som sa narodil KONZUMENTOM (spotrebitelom) a cezo mna len a len prechadz svinstvo a za mnou hnoj!
  Ovsem na nejake argumenty je dnes neskoro ze?
  Ste svedkami prakticky v zivom vysielani ako hyeny zavrazdili generala naroda co existoval 7000 rokov. A hyeny co pozostavaju z pristahovalcov co zdecimovala prakticky vsetky aboriginalne kmene teraz tvrdi svetu ze zvitazili! Po 2 hodinovom odstupe co PERSIA ukazala ze je schopna pripravit pre zoldnierov peklo (Viz jatky pre tisice uboziakov 18-25-30 rokov)
  A tak sa (niekomu?) podarilo zostrelit lietadlo so 165 zahranicnymi cestujucimi.
  ALE! Uz vsetci vedia a maju dokazy kto to lietadlo zostrelil.
  Ubohi neschopni neandertaalci co s preciznostou rozcafrakovali zakladne v Iraku ze?
  Odbocil som???
  Par milimetrov. Sme v R_ I _ T _ I
  Nemame sancu pretoze supi sa nevzdaju svojej iluzie ze planeta patri im.
  BOHU VDAKA!
  Existuje narod (Ruska federacia ) co napriek sankciam sa este viacej utuzila a pocas sankcii vyrobila nadsupernejsie a nadzvukovejsie rachejtle proti ktroym supi nemaju stit.
  HEEJ! DOBRO DOSLI, nie?
  (zmrvil som to pretoze to znamena vitajte, ale zneje celkom slusne.)
  Ja sa na tu poslednu katastrofalnu melu netesim. Ale som zdevastovany ze I ja co sledujem moralny upadok a zumpu cim sa zapad stal, som sa mylil. Som vesmirne mile daleko od toho co sa deje a coho sa dosiahlo. A nieto uteku, nieto sa kam schovat!
  Kapitola zvana There is NO EXIT co som cital pred 30? rokmi sa potvrdila.
  Ale verim na, a spolehlieham sa na narod („rusakov) co este nikto neporazil.Dnesny RUS nie je obcan sovjetskeho sojuuzu.A ti co su u kromidla su capacity a intelektuali.
  Shoigu, Zacharova, Peskov,Medvedev? a LAVROV su akoby vzorka.
  Odskocim pod Kaspicke more do Theranu a najdeme pana ZARIF… v porovnani s hnupom a osahavacom a znasinovacom co sa nie je shopny vyjadrit co I jednoduchou vetou. Je to GENIUS.
  Verim ze intelekt, inteligencia, moralny kompas, odhodlanie a presvecdcenie zvitazi.
  Zhnily a skorumpovany zapad zalozeny ne nekonecnej KONZUMPCII ma odzvonene pretoze uz nieto co konzumovat! A ked je, tak to vyrabaju otroci za zobracenku, alebo je to ukradnute pod hrozbou sankcii.
  Vdaka za dnesnu inspiraciu mila dama, Uz som na druhom pohariku (fuj)

 11. K-NOBL-AUCH napsal:

  Omyl a tragedia historie.
  Koniec Marca 1867 a A-meri-kej, dva roky po oficialnom zruseni (abolicii)otrokarstva zacalovala 7.2 milionov toliarov za uzemie co je jedna patina velikosti celeho dnesneho uu-es-aa.
  Mate sajnu? 586 412 stverecnych mil!
  Vtedy pan president Andrew Johnson bol vysmiaty ze kupil (tlacil kupu) zahradu pre polarnych medvedov. ALYESKA.
  Je katastrofalne neskoro nariekat.
  Amiici maju pristup do Arktiku, a hulakaju ze maju pravo pristupu do ktoreho-kolvek rohu a konca sveta.
  Dokonca len pred 1-2 mesiacmi oranzovy „pallaco“ v uplnej serioznosti navrhol Dansku ze od nich zakupi GRONSKO.
  Dalsiu zahradu pre medvedikov?
  Gronsko nie je stredny vychod a ani Dansko nie – zaplat Pan!
  Aka velka je rep. Ceska? 30, 451sq.miles
  Spomenuta zamrznuta zahrada pre ladove medvidky je cca.19x vacsia nez vasa zem.
  Ciste pre pochopenie aky katastrofalny omyl sa stal a co sa neda napravit, preco sme (jeden z dovodov) v dnesnej tragickej situacii.

 12. K-NOBL-AUCH napsal:

  Do tretice?
  Ponukam uryvok/citat z knihy co som spomenul:
  „Our is a culture of endless taking as if there were no end and
  no consequences. A culture of grabbing ad going. And now this
  grab-and-go culture has reached its logical conclusion. The most
  powerful nation on earth has elected a grabber in chief.

  1)kniha na prednej stranke ma titul: On (a graficky znak ohna)
  To ma byt akoze…. HORI, HORIME. A na chrbte je to vyslovene, ON FIRE.
  Co citat hovori?
  Sme kultura nekonecneho hrabania
  ako keby nebolo konca a nasledkov.
  Kultura zhrabnutia a zutekania.
  A teraz tato kultura zhrabnutia a zutekania
  dosiahla svojho logickeho ukoncenia.
  (Ten) najsilnejsi stat na svet si zvolil „grabber in chief“.

  Vyjadrenie „in chief“ sa pouziva na prezidenta co je vrchnym velitelom armady….
  A „Grabber in chief“ by malo znamenat vrchny zlodej / krados.
  Myslim ze za starych cias sa hovorilo RAUBIR?

 13. Jirka napsal:

  četl jsem Protokoly sionských mudrců. Stodvacet let staré. Výsledky žádné. Naplánovat se dá ledacos. Uskutečnění se může nepodařit. Plánovatel je ovšem magor.

Napsat komentář: Milena Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *