Na Šeptandě ...kdo se kloní před jinými hluboko k zemi riskuje, že mu šlápnou na hlavu...

Navigace Kategorie článků

Michael Morris CO neSMÍTE VĚDĚT ! část 4

Milena Doušková, 08.07.2016, Co ne…, Komentáře - 9

„Zemi jsme nezdědili po rodičích, nýbrž vypůjčili od našich dětí.“ Každá pozitivní myšlenka, každý úsměv, každé milé slovo a každé přátelské gesto je příspěvkem k pozitivní proměně této utrápené planety a pomůže zkřížit temné plány iluminátů.

Část čtvrtá

ALTERNATIVY

Mnohý čtenář se potom co doposud četl/a, možná cítí deprimovaný/á nebo frustrovaný/á a myslí si, že stejně už je na cokoliv pozdě. Nikdy není příliš pozdě na to, abychom se probudili, nově si uspořádali vlastní život a tím přispěli i k proměně světa. Každá proměna je vzdálená o pouhou myšlenku ! Silou vůle můžeme v kterémkoliv okamžiku způsobit, že náš život – a tím pádem také vše kolem nás – začne zářit novým světlem.

„Existuje mnoho důvodů, proč nechat vše při starém, ale jen jediný proč změnit alespoň něco. Ten důvod je: prostě, už to dál nevydržíš !“ Hans Curt Flemming

Mým úmyslem nikdy nebylo, abych vás, milá čtenářko a milý čtenáři, deprimoval nebo vám bral odvahu – naopak ! Nikdy nebyla vhodnější doba k tomu, abyste vzali svůj i osud svých dětí do vlastních rukou. Je načase, abychom na naší planetě něco změnili směrem k lepšímu. Ještě nikdy se v dějinách lidstva neobjevilo tolik bojovníků za pravdu jako v naší době. Tisíce a tisíce organizací a miliony osobností zveřejňují informace, jako jsou ty, jež uvádím ve své knize, a snaží se vytrhnout lidstvo ze stavu dřímoty. Miliony malých skupin se pravidelně setkávají, vyměňují si zkušenosti, meditují; osvobozují zvířata z klecí nebo protestují proti pěstování geneticky manipulovaných rostlin; zveřejňují tajné dokumenty podobně jako WikiLeaks; protestují a svrhávají diktátory jako například tuniský a egyptský lid. Totéž vypozoroval i Zbigniew Brzezinski, poradce pěti amerických prezidentů a spoluzakladatel Trilaterální komise, jenž v březnu 2010 svým iluminátským přátelům v Římském klubu vysvětloval, „že hrozí, že vývoj směrem k světovládě sjel mimo připravené koleje“. Důvody vidí zaprvé v rozmachu Číny jako geopolitické mocnosti a za druhé v možných mocenských bojích mezi rodinami elity. Jako nejvýznamnějšího činitele však vidí skutečnost, že asi poprvé v dějinách lidstva jsou lidé politicky bdělí a všimli by si, že spiknutí elity probíhá na jejich účet. To má být zcela nová skutečnost a také důvod, proč by se také začali proti světovládě bránit. Zůstává mnoho, co lze dělat. Vše, co přispěje k opětovnému souladu s přírodou; vše, co pomáhá postavit intuici nad rozum; vše, co nám umožní pochopit, že všichni jsme na jedné lodi – to vše je dobré a důležité.

„Zemi jsme nezdědili po rodičích, nýbrž vypůjčili od našich dětí.“

Každá pozitivní myšlenka, každý úsměv, každé milé slovo a každé přátelské gesto je příspěvkem k pozitivní proměně této utrápené planety a pomůže zkřížit temné plány iluminátů.

„Zbavme se bruselských byrokratů a všechny je vyhoďme. Jsou to lenoši. Nejsou užiteční k ničemu. Tito lidé nikdy v životě nic smysluplného neudělali.“
Daniel Estulin (1. červenec 2010, Brusel)

Není náhoda, že v uplynulých letech se velkými kasovními trháky staly filmy o upírech, čarodějích a temných mocnostech, film vždy zrcadlil dobu. Velká část lidstva, především mladá generace, instinktivně cítí, co se odehrává na naší planetě: boj temných mocností proti mocnostem světla, lži proti pravdě ! Kdo chce, může to chápat obrazně, nebo doslova, mezi tím není rozdíl. Proč myslíte, že více než miliarda lidí sledovala v kině se zatajeným dechem příběh malého kluka jménem Harry Potter bojujícího proti zlu zosobněnému v postavě temného mága Lorda Voldermortal.  Je to pouhá náhoda, že více než sto milionů teenagerů četlo knihy ságy Stmívání a rovněž tolik jich vidělo filmy, ve kterých bojují upíři proti vlkodlakům ? Je to boj lásky proti chladu a necitelnosti ! Uvedené příběhy jsou zrcadlem naší doby a velmi mnoho lidí to cítí, nezáleží na tom, jestli si to uvědomujínebo ne. Tato doba často nese označení „konec věků“ a mnohé opravdu spěje ke konci. Staré uvolní místo novému. Záleží na všech, abychom toto NOVÉ i aktivně utvářeli ! Je tu čas, zbavit se okovů, které nám již dávno nepozorovatelně nasadila tajná vláda světa. Je na čase povstat a něco změnit ! Temnotu lze nejlépe přemoci světlem. Nejsou k tomu potřeba žádné zbraně – jen odvaha a otevřít oči. Chápejte proto, prosím, zbývající stránky této knihovému světovému řádu podniklo a podniká. Pokud byste měli pocit, že nový světový řád není to, co si představujete jako ideál pro budoucnost svých dětí, potom by vám mohly zbývající stránky této knihy posloužit jako impuls a inspirace.

„Nejprve tě ignorují, pak se ti smějí, poté s tebou bojují a potom vyhraješ !“
Mahátma Gándhí

David proti Goliášovi

Bolivie je malá chudá země v jihoamerických Andách. Bolivijci byli odjakživa zvyklí vyjít s málem, jsou prostí a skromní. Tento stát doslova vykrvácel následkem staletí útlaku ze strany Španělů, několika krvavých revolucí, hospodářské krize, špatného řízení a hyperinflace. Když bolivijský prezident Hugo Banzer Suárez požádal o mezinárodní úvěry, poskytly je Světová banka a Mezinárodní měnový fond – avšak s podmínkou: Suárez musel zprivatizovat pitnou vodu a zisk měl shrábnout americký koncern Bechtel. V roce 2000 Suárez podepsal smlouvu s Aguas del Tunari, dceřinou společností Bechtelu, která byla založena právě kvůli tomu. Aguas del Tunari získala právo na vodu v Cochabamba, třetím největším městě Bolívie. Za zmínku stojí to, že rodina Bechtelů je úzce spjatá s rodinami Bushů, Cheyneů a se saudskou královskou rodinou. Rodina Bechtelů je tedy mocná, dokonce velmi vlivná ! Během několika měsíců firma poplatky za vodu v Cochabamba ztrojnásobila, což zvedlo vlnu protestů a nepokojů – většina obyvatel si již čistou vodu nemohla dovolit. Kvůli ohromným cenám vody museli mnozí vzít své děti ze školy a přerušit návštěvy u lékaře. Koncern Bechtel požadoval poplatky dokonce i závodu dešťovou ! Všimněte si pachuti, kterou pocítíte v ústech při čtení následující věty:

Světová banka zařídila, aby obyvatelé města Cochabamba nesměli používat ani dešťovou vodu !

Mezi lednem a dubnem roku 2000 vyšli do ulic protestovat statisíce původních obyvatel. Ženy, muži, děti, staří i mladí se vzepřeli americkému imperialismu a vlastní armádě. Celé měsíce bojovali proti větrným mlýnům a pak se postavili na odpor i vlastní armádě vyzbrojení pouze kamením a holemi ! 20. dubna 2000 po tříměsíční občanské válce, jež si na obou stranách vyžádala řadu zraněných a mrtvých, ustoupila vláda tlaku vlastního obyvatelstva a jednostranně smlouvu s Bechtelem vypověděla. Bolivijci získali nazpět svou vodu, práva i důstojnost. Bechtel se s Bolivií dlouhá léta soudil i s armádou hříšně drahých právních zástupců. Nakonec se musel podvolit, protože do sporu se zapojily četné organizace bojující za lidská práva a proti globalizaci. V lednu 2006 souhlasil Bechtel s vyrovnáním a musel se uspokojit s symbolickou částkou třiceti amerických centů ! Je v Bolívii od té doby všechno v pořádku ? Ne. Nadále ji sužují politické a společenské problémy, lidé jsou stále velmi chudí a Západ tuto zemi nadále utiskuje. V dubnu 2010, čtyři roky po vítězství nad Bechtelem a Mezinárodním měnovým fondem, se však v Cochabamba konal alternativní summit o klimatu. Poté, co ztroskotalo oficiální jednání v Kodani, přizval bolivijský prezident Evo Morales světovou veřejnost na „světovou konferenci národů o proměně klimatu a právech matky Země“. Konference se účastnilo více než 20 ooo aktivistek a aktivistů ze sto třiceti zemí světa. Integrovat do našeho myšlení a konání i matku Zemi je skvělá myšlenka ! Jestliže se temným lordům ze Západu může postavit čelem bolivijský lid, potom by to nemělo být nemožné ani pro jiné skupiny lidstva.

Zóna bez geneticky modifikovaných organismů

Monsanto je chemický koncern se sídlem v St. Louis v Missouri (USA) s pobočkami v 61 zemích a je celosvětově největším výrobcem geneticky upraveného osiva.
Monsanto je jedním z největších nepřátel přírody a zemědělství a jedním z nejmocnějších nástrojů v rukou iluminátů, jenž má posloužit k zotročení světa.
Monsanto je účinnou zbraní, která by mohla udělat závislou a možná i nemocnou velkou část našeho lidstva ?

90 procent všech geneticky upravených rostlin pěstovaných po celém světě pochází od společnosti Monsanto, zbytek jsou produkty z firem Pioneer, BASF, Bayer, Syngenta, Dupot a Dow Chemical. V čem je u geneticky modifikovaného osiva (popřípadě rostlin, jež z něho vyrostou) problém ? Inu, hlavu bychom si měli lámat zejména nad dvěma skutečnostmi:

Geneticky modifikované osivo má na přírodu masivní vliv.

Geneticky modifikované rostliny jsou uměle vytvořená „monstra“ a jejich vliv na faunu, flóru i zdraví lidí není vůbec otestován.

Geneticky modifikované osivo je patentováno.

Jeho použití činí ze zemědělců otroky koncernů. Moc firmy Monsanto, i na politiku(y), je tak ohromná, že sotva která země na světě se opováží protivit se tlaku tohoto farmaceutického gigantu. Přesto se tak stalo !

„Jsme v roku 50 před Kristem…celá Galie je okupovaná Římany. Tedy, skoro celá… Jedna vesnička obydlená nepoddajnými Galy stále odolává nájezdníkům.“

Tak začíná každý sešit Asterixe. Malá vesnice se vždy úspěšně ubrání celé římské armádě. Další příklad toho, že David může zvítězit nad Goliášem. Též v oblasti pěstování geneticky modifikovaných organismů – GMO se jedna malá země staví na odpor celé Evropské unii – Rakousko. Doposud se proti pěstování geneticky modifikovaných rostlin úspěšně brání. Jeho účinky jak na přírodu, tak na lidi jsou totiž zcela neprobádané a mohly by být s velkou jistotou zhoubné. Farmaceutická a chemická lobby, jež tyto rostliny prodává, se proto velmi zlobí. Diplomatický a mediální tlak vyvíjený na tuto malou zemi byl a je nesmírný. Mezi údaji o amerických diplomatech, které se dočkaly v roce 2010 zveřejnění díky informační platformě WikiLeaks, se objevily také informace o Craigu Stapletonovi, americkém velvyslanci v Paříži. Světová veřejnost se tak mimo jiné dozvěděla, že americká diplomacie možná, kromě jiného, pracuje i pro Monsanto – snad jako tajní agenti ve službách průmyslu zaměřeného na genetické inženýrství ? Stapleton k tématu

„Odpor proti pěstování geneticky modifikovaných organismů “‘uvádí:

„Evropa v této oblasti nejde kupředu, ale nazpět, a vedoucí roli při tom hraje Francie společně s Rakouskem, Itálií a dokonce Evropskou komisí. Odvetná opatření se stanou dokladem toho, že evropské zájmy za to budou muset zaplatit, což by na druhé straně mohlo však opět přispět k posílení pozic příznivců biotechnologií.“

Americký velvyslanec vyhlásil proti Rakousku a Itálii represivní opatření ! Inu vyčkejme, jak budou vypadat. Současně je však nutné pokračovat v plné síle v boji proti GMO. GMO slouží k zotročení zemědělců celého světa, protože toto osivo se nemůže – a ani se nesmí – samo rozmnožovat, a proto je nutné ho neustále kupovat – a to za podmínek, které dle libosti diktuje koncern Monsanto. Na rozdíl od toho co tvrdí Monsanto a jeho příznivci, geneticky modifikované osivo není ve srovnání s tradičním mnohem odolnější ale právě naopak. Rolníci, jimž bylo osivo vnuceno, spotřebují mnohem více umělých hnojiv a insekticidů než dříve a stěží se z výnosů uživí. GMO se mezitím uvádějí i v souvislosti s řadou běžných onemocnění. Nároky, a tím pádem také náklady, na klinické studie však pod tlakem farmaceutického a chemického průmyslu v posledních letech stouply natolik, že podobné studie si mohou dovolit jen velké koncerny. Monsanto evidentně bez skrupulí postupuje proti každému, již se mu postaví do cesty. O to obdivuhodnější jsou případy, kdy se aktivisté nenechají odradit. V Německu mělo v roce 2011 jejich odhodlané konání úspěch. V osadě Zepkow bylo po čtyřech letech zastaveno pěstování geneticky upravených brambor Amfora. Rozhlasová stanice SWR dne 8. ledna 2011 informovala:

„Statek Bútow v Zepkowě – spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko již nebude pěstovat geneticky upravené brambory Amfora. Vypověděl smlouvu s Plant Science, dceřinou společností firmy BASF. Firemní vedení uvedlo v pátek jako důvod skončení smlouvy protesty odpůrců genetického upravování. Zabránit blokádě polností v obdobích setby a sklizně by si pokaždé vyžádalo enormní policejní nasazení. Obchodní vedení statku vyjádřilo politování a hlava experimentálního projektu Denis Behrendt k tomu dodal, že genetické inženýrství je a zůstane technologií budoucnosti.“

Opakovaně se vyskytující případy dokazují, že i malé iniciativy mají velký úspěch a jsou schopni čelit i takovým gigantům jako BASR Na Monsanto to sice velmi nezapůsobilo, ale nezapomeňme – i kapky vody dokážou vyhloubit jeskyni ! Haiti, jež v lednu 2010 postihlo a zpustošilo silné zemětřesení, chtěla pod záminkou humanitární pomoci v květnu téhož roku firma Monsanto „věnovat“ 60 000 pytlů osiva (475 tun) hybridní kukuřice a semen zeleniny. Vůdce drobných rolníků Jean-Baptiste Chavannes – MPP-Hnutí rolníků z Papay označil tuto „pomoc“ za „nové zemětřesení“. Osivo je považováno za agresivní a nepřizpůsobené klimatickým poměrům na Haiti. Mimoto je silně závislé na pesticidech a vyžaduje nasazení drahých prostředků k ochraně rostlin, které samozřejmě rovněž vyrábí koncern Monsanto. Navíc je tato geneticky upravená kukuřice naočkovaná fungicidem (prostředek proti houbám) Maxim XO. Rovněž „darovaná“ semena rajčat Kalypso byla zase ošetřena Thiramem. Thiram náleží do třídy vysoce jedovatých chemikálií (EBCD). Výsledky testů této látky na myších a krysách vyvolaly na americkém úřadu pro ochranu životního prostředí EPA „značné rozpaky“. EPA totiž zjistil, že rostliny ošetřené EBCD jsou natolik nebezpečné, že zemědělci při styku s nimi musí nosit speciální ochranný oděv. V otevřeném dopise Chavannes 14. května 2,010 napsal:

„Je to závažný útok na drobné zemědělství a biologickou různorodost Haiti… je to útok na naše životní prostředí.“

Via Campesina, celosvětově největší střešní zemědělský svaz s členskými organizacemi ve více než šedesáti zemích, označil Monsanto jako jednoho „z hlavních nepřátel zemědělců v oblasti trvalého polního hospodaření a suverenity nezávislé obživy všech národů“. Haitští zemědělci na společné akci v květnu 2010 osivo od Monsanto spálili. Více informací k tématu Monsanto naleznete ve filmu Svět podle Monsanto, jenž rozhodně stojí za zhlédnutí.

„Jakmile se právo promění v bezpráví, je vzpoura povinností !“
Bertolt Brecht

Občanská neposlušnost

Občanská neposlušnost znamená vědomý přestupek proti zákonu, povinnosti či příkazu ze strany státu nebo jiné moci, učiněný z důvodů vlastního svědomí a bez použití násilí. Tento přestupek není – v protikladu ke stávce – právně krytý a „neposlušný“ občan se vědomě vystavuje riziku trestu. Výraz občanská neposlušnost pochází od amerického ministra Henry Davida Thoreau a jeho eseje „Civil Disobedience“, v níž vysvětlil, že neplatil daně z důvodu protestu proti válce s Mexikem a otrokářství.  Gerald Celente v již zmíněném rozhovoru z 10. února 2011 předpověděl, že by v Evropě a možná i celém západním světě od roku 2011 mohly nastat bouřlivé časy. Stále více lidí – nezávisle na věku a vzdělání – přišlo zjevně k závěru, že je na čase, aby začali jednat proti zcela zvrhlému politickému a ekonomickému systému. V říjnu 2009 propukly v Rakousku pod heslem „My vaší krizi nezaplatíme“ týdny trvající protesty studentů, kteří obsadili i univerzity. Hnutí se krátce nato rozšířilo do Německa. Na konci roku 2010 vzplanuly rozsáhlé protesty a stávky v Portugalsku, Španělsku a Irsku. Řecko je od poloviny roku 2010 prakticky ve výjimečném stavu, protože Řekové dávno překročili pravidla stávky a dostali se na pole občanské neposlušnosti.

„Pokud stát opustí půdu práva, je občanská neposlušnost svátou povinností.“
Mahátma Gándhí

Podle názoru mnoha právních znalců překročily meze platných zákonů nejpozději v květnu 2010 všechny státy Evropské unie tím, že nechaly projít záchranný balík pro Řecko. Ve článku 20 Základního zákona Spolkové republiky Německo (ústava) se ve druhém odstavci mimo jiné píše:

„…veškerá státní moc vychází z lidu…“ ave čtvrtém odstavci: „Jestliže není možný jiný způsob nápravy, mají všichni Němci právo klást odpor každému, kdo se pokusí tento řád odstranit.“ 

V roce 2010 v Řecku z několika malých protestních skupin vzniklo celostátní hnutí s názvem NEZAPLATÍME. Již měsíce – s velkým úspěchem – vyzývá prostřednictvím letáčků a internetu své spoluobčany k tomu, aby neplatili u mýtných bran zprivatizovaných dálnic ani ve veřejné dopravě. V rozhovoru pro list Junge Welt 18. ledna 2011 informoval Leonidas Papadopoulos o aténském výboru NEZAPLATÍME a o tom, že asi 40 procent Řeků už neplatí mýtné poplatky:

„Vláda poskytla v roce 2009 navzdory závazkům, které vyplývají z platné ústavy, soukromým firmám práva k využívání státních silnic s tímto výsledkem: dnes se žádají poplatky všude a jejich výše navíc neustále roste. Používání silnic, jejichž výstavbu jsme si zaplatili z vlastních daní, bude nakonec neúnosně a nepřekonatelně drahé. Například jízda z Athén do Soluně a zpět stojí 45 euro. Často ale nejsou k dispozici souběžné cesty, které lze projet bez poplatku. A tak jsme se před půldruhým rokem poprvé spontánně shromáždili a zvedli závory, aby řidiči mohli
volně projíždět. Tento vztek se v průběhu doby proměnil v organizovanou akci a podobné výbory postupně vznikly po celé zemi.“

Vzpoury v severoafrickém prostoru a protesty v Evropě dávají tušit, že ve vzduchu visí rozsáhlé změny. My všichni bychom měli dát pozor na to, aby proběhly mírumilovnou a nenásilnou cestou. Protože ne vše, co se zdánlivě jeví jako hnutí, které vzešlo z lidu, ve skutečnosti musí takové také být. Právě v případě velkých převratů a pádů vlád se střetávají značně rozdílné zájmy. Protože USA už roky plánují pád hlavy Íránu Mahmúda Ahmadínežáda, mohl by jim požár v sousedních zemích padnout do noty v naději, že by se potom snad „problém Írán“ vyřešil sám
od sebe. Měli bychom si tedy stále dokola klást otázku:

„Komu to prospěje ?“

Po mnohatýdenní neschopnosti zaujmout jasné stanovisko, popichovala v únoru 2011 americká ministryně zahraničí Hillary Clinton Íránce k převratu. Americké Ministerstvo zahraničí spustilo na Twitteru kanál v jazyce Farsi – v řeči Íránců. V prvním tweetu se psalo:

„Ministerstvo zahraničí USA uznává historický význam sociálních sítí pro Íránce. Rádi bychom se účastnili vašich rozhovorů.“

Při jakémkoliv počínání očividně platí, že je nezbytné zůstat velmi ostražitý a nedopustit, aby se z nás staly nástroje v nepovolaných rukou.

Vzpoura proti bankám

„Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří popírali naši moc. Tohle jsem již jako mladý muž dával v předsednictvu veřejně a upřímně najevo, k lítosti mých tehdejších kolegů. Samozřejmě, že máme moc. Nejde o to, jestli ji máme, ale o to, jak s ní nakládáme a zda ji užíváme odpovědně, nebo ne…“
Alfred Herrhausen

Většině bankéřů se zřejmě nepodařilo odpovědně využívat vlastní moc, neboť v západním světě stále více roste odpor proti bankám. V roce 2011 začala činnost nová mezinárodní organizace, která má dozor nad finančními institucemi. Tato nezávislá nevládní organizace nese název Finance Watch a podnět k jejímu vzniku vzešel z Bruselu, nadstranícky z řad poslanců evropského parlamentu. „Nová organizace má na úrovni Evropské unie být protiváhou k absolutní dominanci finanční lobby“, řekl Sven Giegold, europoslanec za Stranu zelených a jeden z iniciátorů jejího vzniku, v rozhovoru pro Financial Times Deutschland. Giegold patří také k zakladatelům hnutí Attac Deutschland, které kritizuje globalizaci. Organizace pochází z Francie a vystupuje proti mocenskému monopolu bank:

„Zasazujeme se za ekologický, solidární a mírový světový ekonomický řád. Gigantické bohatství tohoto světa musí být spravedlivě rozděleno.“

Z Francie přišla v roce 2010 rovněž iniciativa Bankovní run 2010. Kritici bank vyzvali 7. prosince 2010 k bankovnímu runu. Bankovní run je událost, kdy si mnoho lidí současně vyzvedne své peníze, což bankám obvykle způsobuje značné nesnáze a v nejhorším případě platební neschopnost. V tomto případě je bankovní ran vyvolaný záměrně, většinou ale v důsledku přelomových hospodářských událostí, například krachu burzy, kdy lidé ze strachu a obav před následky chtějí zachránit své peníze. Tváří této akce, ke které se připojily desetitisíce Francouzů a Němců, se stal bývalý profesionální fotbalista Eric Antona, jenž v jednom videu na internetu oznámil:

„Revoluce jde přes banky.“

Tato akce sice banky na kolena nesrazila, u mnoha šéfů bank a politiků však vzbudila strach. V roku 2011 byly nahlášeny další akce. V prosinci 2010 podali právní zástupci četných klientů, kteří přišli o své investice uložené v mediálních fondech, u zemského soudu v Mnichově žalobu proti několika německým bankám. Jak informovala 29. prosince 2010 ntv. de, nákladní vůz dodal k zemskému soudu v Mnichově v stěhovacích krabicích okolo jedenácti set žalobních spisů. V Itálii v tomtéž roce podala v Turíně organizace na ochranu spotřebitelů Codacons hromadnou žalobu proti bankám Intesa San Paolo a Unicredit. Codacons požadovala po každém z obou bankovních domů nejméně miliardu eur pro poškozené bankovní klienty. Dvě další organizace Adusbef a Federconsumatori, rovněž ohlásily podání hromadné žaloby. K cíli mnohdy vedou různé cesty. Bankovní runy mohou řadě nic netušících klientů způsobit zhoubné následky, a jejich žaloby pak mohou být drahé a přinést sebou zdlouhavé soudní procesy. Nejefektivnější cesta jak oslabit moc bank je snad to, když nedostanou žádné peníze. Nejjednodušší a nejúčinnější vzpoura je, když si ponecháte své peníze a nevezmete si od bank žádné půjčky. Přirozeně, moc bank posiluje i nákup jejich akcií. Celkově jsou spekulace s akciemi hrou, při které doposud pokaždé nakonec vyhrálo jen několik málo bankéřů. Gerald Celente v jednom rozhovoru trefně poznamenal:

„Na burze se hraje falešnými kartami.“

Podle všeho ještě nikdy neexistoval zákon s tak dalekosáhlými následky pro celé lidstvo jako National Economic Security And Reformation Act (NESARA), někdy označovaný také jako National Economic Stabilization and Recovery Act. Podklady pro jeho vznik připravil americký Supreme Court, nejvyšší soudní dvůr v USA, údajně již v roce 1993. Záměrně píšu „údajně“, protože o tomto „americkém zákonu“ koluje mnoho zpráv a odvolávají se na něho miliony odpůrců nového světového řádu. Tento zákon však nikdy oficiálně nenabyl právní účinnosti a také není k nalezení v oficiálních registrech. Americké úřady ho prý již vícekrát ohlásily, jeho schválení však ilumináti zabránili. NESARA v překladu znamená asi tolik co „Národněekonomický bezpečnostní a reformní zákon“. 9. března 2000 ho měl potají schválit americký kongres a 10. října 2000 podepsat prezident, tehdy Clinton. V lednu 2003 byl údajný zákon kongresem během tajného zasedání znovu projednán, aby se vztahoval i na nové poslance, kteří budou zvoleni v listopadu 2002, a schválen. Zákon údajně předepisuje zrušit a v budoucnosti zabránit přijetí zákonů, za kterými se skrývají nekalé úmysly. Do značné míry by to v USA znamenalo zrušení daně z příjmů (která je ve své nynější podobně ve skutečnosti protizákonná); FED by tím okamžitě ztratil moc a USA by získaly novou vlastní měnu, mohly sesadit vládu a během sto dvaceti dní uskutečnit nové volby. Kromě toho údajně zakazuje zákon úroky a plánuje prominutí (zrušení) dluhů u bank, což by banky a úvěrové společností zbavilo moci. Kromě toho by přišel o moc i Mezinárodní měnový fond, Světová banka a OSN. Krátce řečeno: Zákon NESARA by všem lidem – alespoň v USA – přinesl opravdový mír, blahobyt a svobodu ! Krásná představa, ale zní to spíše jako zbožné přání hrstky odpůrců nového světového řádu. Pokusíme-li se přijít celé věci na kloub, není to snadný úkol, protože v éteru narazíme na mnoho různých teorií o NESARA. Dle Wikipedie to má být soukromá iniciativa amerického filozofa jménem Harvey Barnard, jenž v osmdesátých letech rozpracoval vlastní vizi lepšího světa, kterou prý potom rozeslal všem poslancům amerického kongresu jako návrh na změnu zákonů. Od tohoto bodu se však jednotlivé verze rozcházejí. Jedna uvádí, že kongres na předložený návrh nikdy nereagoval, jiná, že byl připojen k tajnému zákonu, jenž nyní čeká na oficiální vyhlášení. Další verze hovoří o tom, že zákon prý podepsalo pět soudců. Pozadí události bylo následující (a určitě odpovídá realitě): v sedmdesátých letech poskytly četné malé banky na středozápadě USA zemědělcům levné úvěry na pořízení nových strojů nebo na přikoupení pozemků. Když se banky náhle začaly domáhat splacení těchto úvěrů, mnoho farmářů toho nebylo schopno a proběhlo a došlo i k exekucím. Velké firmy pak skoupily nepředstavitelné plochy zemědělské půdy – firmy, úzce spojeny s nadnárodními koncerny jako Monsanto. Finanční úřady začaly pak četné paragrafy vykládat v neprospěch zemědělců a dostaly je pod silný tlak. Country zpěvák Willie Nelson tehdy začal pořádat koncerty (Farm Aid Concerts) na pomoc zemědělcům. Peníze z nich slouží na zaplacení prošlých úvěrů a jejich soudních procesů. Společně s Johnem Mellencampem a Neilem Youngem pořádá Nelson tyto koncerty dodnes.

Koncem sedmdesátých let začali někteří zemědělci podávat žaloby u místních soudů. Někteří vyhráli, jiní prohráli, ale pak se procesy rozrostly do vlny žalob, jež v roce 1933 skončily před Nejvyšším soudním dvorem USA. Po zdlouhavém řízení dal soud nakonec za pravdu zemědělským odborům a rozhodl, že za spoluúčasti úřadů docházelo v USA po desetiletí k nezákonnému vyvlastňování zemědělců. Soudci také potvrdili, že banky jednaly nezákonně a po domluvě s nadnárodními zemědělskými koncerny a zruinovaly řadu zemědělců. Mimoto i konstatovali, že daň z příjmu, jejíž zavedení se prosadilo v roce 1913 se založením FEDu, je ilegální a v rozporu s ústavou. Rozhodnutí soudu zvedlo v celé zemi další vlnu žalob. Právní zástupci nyní podávali žaloby proti nezákonnému placení daně z příjmu a soudy jim dávaly za pravdu. Od té doby tisíce občanů USA neplatí daň z příjmu, a ani k tomu nemohou být ze strany finančního úřadu IRS (finanční úřad) nuceni. Soudní proces skončil v roce 1996. Jak již bylo řečeno, až potud je vše jasné. V této době prý ale soudci hodlali svá rozhodnutí o protiprávnosti daně z příjmu a o nezákonném jednání řady bank a FEDu postoupit kongresu. Podklady o celkové záležitosti byly s ohledem na národní bezpečnost označeny classified (informace ke kterým mají dle zákona přístup jen oprávněné osoby) a uchovávány v tajnosti. Odsud se opět ztrácí každá seriózní stopa. Jestli kongres podklady vůbec někdy dostal do rukou a jestli skutečně došlo k prosazení zákonu NESARA a Bill Clinton, jak se namnoze tvrdí, ho i podepsal, to nelze zatím ani dokázat ani vyvrátit.

V souvislosti s NESARA bývá opakovaně zmiňován i RICO ACT – Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act. Jedná se o zákon platný pro celé Spojené státy vydaný 15. října 1970. Slouží k potírání organizovaného zločinu a doposud byl využíván především v devadesátých letech zejména v boji s mafiánskými organizacemi. Ačkoliv k tomu doposud nedošlo, teoreticky by se dal použít také proti bankovním a vládním machinacím. V rámci pátrání po informacích k mému tématu jsem zjistil, že na internetu lze k NESARA nalézt mnoho tisíc záznamů a že spousta lidí vkládá do splnění snu o lepším světě v míru a spravedlnosti velké naděje. V kombinaci s tím se objevují také četné záznamy o tak zvaných „White knights“ (bílých rytířích). Výraz pochází z ekonomie popisuje osoby nebo firmy, které uchrání jiné podniky před plánovaným nepřátelským převzetím. Mnozí příznivci NESARA hovoří o tom, že bílí rytíři mají být těmi, kdo tajně podporují NESARA a v jistý den D povstanou. Mají mezi nimi být zástupci všech profesních skupin celého světa i četní vysocí politikové a soudci z Evropy a USA – a dokonce i mladí potomci nejbohatších bankéřských rodina světa, které s nastolením nového světového řádu nesouhlasí. Nikde se však neuvádějí jména, protože rytíři zatím musí zůstat v anonymitě. Výše uvedené považuji za zbožné přání, nebo ale také za záměrnou dezinformaci. Při svých detailních průzkumech jsem nenarazil ani náznakem na skutečnost, že by byť jen JEDEN člen některé z nejbohatších rodin světa patřil k bílým rytířům a že by jeho ideálem bylo blaho veškerého lidstva.

Znám osobně lidi, již v iluminátských firmách vystoupali velmi vysoko. V momentě, kdy však promluvilo jejich svědomí nebo začali o systému pochybovat, nezbylo jim nikdy nic jiného než nenápadně ze svého postu odstoupit, anebo hodit všechny své rozpaky přes palubu a pokračovat v zajetých kolejích. Je tu ještě třetí možnost, ale ta je zcestná. Od určitého okamžiku uvízne člověk v síti tak hluboko, že už prostě nemůže ven, pak je vydíratelný a vydán na milost či nemilost. Je důležité, abyste pochopili, že lidé, kteří vyrůstají v prostředí iluminátů, jsou vychovávání pod jejich vlivem, přísahali, že budou pracovat ve prospěch jejich systému a žijí díky němu v přepychu a blahobytě a nemají vůbec pocit a vědomí protiprávnosti v pravém slova smyslu. Jsou přesvědčení o tom, že stojí na správné straně. Rovněž diktátoři nebo těžcí zločinců mají málokdy pocit, že udělali něco špatného. Myslím, že bychom neměli čekat na bílé rytíře, až přijdou jednoho dnes zbavit svět jeho neduhů. Kdo touží po změně k lepšímu, musí jednat sám. Stačí malé krůčky, ale aby se něco změnilo, musí je udělat sám. Jinak zůstane navždy míčem na kopačkách velkých hráčů, a tím pádem také obětí.

Válka iluminátů

I když nejbohatší rodiny západního světa již odedávna úzce spolupracují, zasedají ve společných organizacích a vlastní podíly v týchž firmách, tak to přesto neznamená, že všechny tahají za jeden provaz a ve všem zastávají tentýž názor. Již léta se objevují jasné známky toho, že určité skupiny uvnitř nejmocnějších rodin, uvnitř Výboru 300 a dalších organizací nejsou za jedno, jak postupovat. Jedná se o detaily – především o mocenské nároky. Zároveň začínají mít Asiaté očividně plné zuby jak Evropy, tak USA. Není tajemstvím, že již delší dobu Číňané usilují o to, aby se zbavili amerického dolaru a FEDu. Podporují to dokonce i vlivní Japonci, z čehož vyrostlo zcela nové spojenectví, jaké zde doposud v historii ještě nebylo. Kolují pověsti, že prý máme na planetě nového nejbohatšího muže a že se pro změnu nejmenuje Rothschild. Údajně je to Korejec a má stát v čele nové asijské aliance. Tuto informaci jsem získal nezávisle z více zdrojů. Až potud se zdá vše v pořádku a má to logiku. Za to, co přijde níže v textu, se ovšem zaručit nemohu. Dokonale to však do sebe zapadá, zdá se mi to spolehlivé a zodpovědělo mi to řadu otázek. Benjamin Fulford, syn zámožných Kanaďanů a bývalý asijský dopisovatel magazínu Forbes a rozličných dalších listů, žije v Japonsku. Poté co odhalil několik skandálů v japonské vládě a ekonomice, získal si jméno jako investigativní novinář. Fulford tvrdí, že prý si ho špičky nejmocnějších asijských klanů vybrali k tomu, aby vyjednával s rodinami na západě a předával jim od Asiatů poselství. Ta uvádějí, že na Zemi začala nová éra a že se nebude trpět zotročování lidstva ze strany západní bankovní elity. Asijské rodiny si rovnoměrně rozložily svou moc a za cíl si kladou respekt v zacházení s přírodou. Ve svém týdenním internetovém blogu zveřejňuje Fulford nanejvýš zajímavé detaily a interpretace aktuálního světového dění, které skutečně stojí za přečtení.

Buď je Benjamin Fulford tím, co tvrdí a má své informace z nejvyšších míst, nebo je to šílenec, jemuž úplně přeskočilo. Která z obou variant odpovídá skutečnosti, ukáže budoucnost. Na tomto místě bych chtěl pouze otisknout Fulfordův otevřený dopis, jímž se v prosinci 2010 obrátil na Ron Paula. Ron Paul je dlouholetý kriticky uvažující poslanec amerického kongresu, který se sám již vícekrát pustil do křížku s FEDem a bankami:

Vážený pane kongresmane Paule, jmenuji se Benjamin Fulford a jsem mluvčím jak Společnosti černého, bílého a zlatého draka, tak také červeného a zeleného draka. Tato prastará tajná společenství velí celosvětové síti jednotek, která je částečně patrná v organizacích bojových sportů. V případě nouze jsou schopné zmobilizovat v krátké době armádu o síle 100 milionů mužů. Tato společenství přešla ze stavu klidu do poloaktivního stavu, protože se díky úspěšnému odposlouchávání schůzek vaší elity dozvěděly, že tato usiluje o třetí světovou válku, během níž chce zabít nejméně 4 miliardy lidí a zpustošit velkou část severní polokoule. Vaši informanti v Pentagonu a CIA vám to potvrdí. Píšeme vám tento otevřený dopis, abychom vysvětlili, proč musí být zrušen FED a obnovena globální finanční architektura. Spojené státy jsou na mizině a v posledních desetiletích mohly existovat jen díky blahovůli obyvatel naší
planety. Tato benevolence se nyní vyčerpala. Vaše finanční elita navrhla buď oficiální znehodnocení dolaru, nebo provedení téhož, ale skrytě, a to zavedení nové měny amero. Oba návrhy jsme odmítli. Důvodem je skutečnost, že větší část dolarů už nespočívá v rukou Američanů. Kdyby dolar náhle pozbyl polovinu ze své hodnoty, nesmírně by tím trpělo mnoho, často velmi chudých lidí. Naše skupiny navrhly jiný alternativní plán: Americký dluh vůči Číně by se srovnal tím, že zlato, které odtamtud bylo ve dvacátém století ukradeno, se vrátí zpět. Kromě toho chceme tímto vyřešit americký dluh i vůči zbytku světa tím, že dolary, které jsou ve vlastnictví jiných států, pokryjeme zlatem a tyto peníze podrobíme kontrole ze strany nové
mezinárodní organizace. Tato organizace by nikdy netiskla nekryté bankovky (fiat-peníze); mnohem spíše by měla sloužit vládám, firmám a velmi boha tým lidem jako mezinárodní zúčtovací ústředí. Nová nezadlužená americká vláda by potom měla právo vydávat novou měnu, kterou by sama kontrolovala. Taková měna by měla mezinárodně menší kupní sílu než současný americký dolar. Výsledkem by bylo, že čínské zboží by pro Američany zdražilo, zatímco americký export by byl opět schopen mezinárodní konkurence. Tak by mohly USA postavit své hospodářství znovu na nohy. Jak ale dokládá historie čínského jenu a dohoda z hotelu Plaza, pouze znehodnocení dolaru nevyřeší chronické problémy s americkým deficitem. Deficit zrcadlí strukturální problém, jenž se zakládá na skutečnosti, že vojenskoprůmyslový komplex neprodukuje zboží, s kterým se dá běžně obchodovat. Vysoce postavení spolupracovníci Pentagonu nám naopak dali naprosto jasně na srozuměnou, že by raději rozpoutali válku, než aby (jako bývalí sovětští generálové) skončili jako taxikáři. Proto navrhujeme, aby národy celého světa financovaly kompletní proměnu vojensko-průmyslového komplexu. Dle Americké asociace vědců (American Association of Scientists) bylo ,z důvodů národní bezpečnosti‘ zadrženo přes 6 ooo patentů. Věříme, že kdyby experti tyto vynálezy přezkoušeli, byl by to pro americký lid a hospodářství,zlatý důl špičkových technologií‘ a ulehčilo by to jeho přerod. Navrhujeme také zřízení globální agentury pro hospodářské plánování. Tato agentura by fungovala podle hesla ,zprostředkováváme mezi přáními a skutečností‘. Organizace by se pokusila napravovat bídné činy Světové banky a Mezinárodního měnového fondu tím, že by realizovala opatření, které by ukončily chudobu a ničení životního prostředí a do budoucna navedla lidstvo na cestu exponenciální ho rozvoje. Americkému lidu by nenařizovala žádné platby a neohrozila by ani suverenitu USA. Spíše by otevřela Američanům a jejich firmám nové rozsáhlé příležitosti. A konečně Vám důrazně doporučujeme, ačkoliv se jedná o interní americkou záležitost, zabavit kriminálním živlům z řad finančníků peníze, které bez rozpaků ukradli v minulém století, a vrátit je zákonným vlastníkům. Podobnými opatřeními zvýšil Vladimír Putin v Rusku pětinásobně životní standard. Na závěr chceme poukázat na to, že lidé na Zemi touží po míru. Kriminální pozadí FEDu má stále ještě nesmírnou moc a stále ještě se pokouší rozpoutat třetí světovou válku. Prosíme americký lid o pomoc, aby se skončilo toto perverzní ohrožení lidstva a planety.

S přátelskými pozdravy, Benjamin Fulford

P. S.: Pokud byste se chtěl dozvědět více, kontaktujte mne prostřednictvím amerického velvyslanectví v Tokiu.

Transition Towns

Jako logická odpověď na globalizovaný svět, ve kterém se ztratil přehled o tom, co komu patří, kde se co skrývá a kdo je za co zodpovědný, vznikly mnohé iniciativy, jež se pokoušejí alespoň v malém měřítku učinit velké kroky na cestě za větším sebeurčením. Jejich cílem je posílení vlastního společenství, trvale udržitelné hospodaření a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Jedno skutečně zajímavé hnutí je Transition Town Movements, jehož název lze přeložit jako „hnutí za transformaci města“ – přechod do nové epochy. Cílem tohoto hnutí je, aby se malé obce, města a osady zbavily závislosti a znovu se naučily postarat se samy o sebe. To se týká potravin, ale především energie. Toto hnutí se snaží dát výrobkům znovu tvář. Východiskem byla takzvaná teorie Peak-Oil, podle které jsme již většinu ropy na naší planetě spotřebovali, z čehož lze usoudit, že ropa bude jako nejdůležitější surovina moderní společnosti do budoucna stále vzácnější a tím pádem stále dražší. Tato teorie sice není nezpochybnitelná, ale byla pro mnohé lidi impulsem k zamyšlení nad tím, jak by se dala utvářet budoucnost, jak by bylo možné vyvarovat se dlouhých transportů zboží ke spotřebiteli, a tím pádem také výfukových plynů, a především, jak se znovu rozpomenout na síly dřímající ve vlastní lokalitě. Svůj původ má hnutí Transition Town v malém jihoanglickém městě Totnes, kde začalo několik aktivistů na začátku nového tisíciletí osazovat veřejné plochy ovocnými stromy a zeleninou a přesvědčovat své spoluobčany o tom, že by se měli přichystat na dobu, která bude následovat po éře levné ropy. Pátrání po alternativách k současnému stavu vedlo rychle k prostým řešením, k posílení místního hospodářství a identity, k aktivnější společnosti a v neposlední řadě také k nižším životním nákladům. Zapojil se každý a přispěl svými vědomostmi a talentem. Město zavedlo své vlastní peníze – totneskou libru, kterou lze platit pouze v Totnes. Podporuje nákup místních výrobků i kolektivní vědomí. Jeden ze základních principů „měst v transformaci“ je permakultura. Jedná se o protipohyb k industrializaci. Jejím cílem je odpovědné zacházení nejen se zvířaty a rostlinami, ale také s ostatními lidmi, podpora lokálních koloběhů a provozování zemědělství bez monokultur a chemie. Tato forma trvale udržitelného zemědělství nesází na množství ale kvalitu, místo absurdních předpisů Evropské unie upřednostňuje individualitu, rozmanitost a kreativitu. Dalece přesahuje pravidla závazná pro bio-zemědělství.

„Zeptej se přírody, zeptej se své půdy, své vody a svých zvířat, zda se pod tvým vedením cítí dobře.“ Sepp Holzer

Průkopníkem permakultury byl a je Sepp Holzer, rakouský zemědělec, který dokázal, že i ve výšce i 700 metrů nad mořem roste všechno, od kiwi až po citrony a že s pomocí nezbytných vědomostí se může bez problémů kdokoliv a kdekoliv zaopatřit sám. Holzer se proslavil jako „agrární rebel“, o své formě alternativního hospodaření napsal řadu knih a kromě toho i vyučuje. Při revitalizaci ekologicky zničených oblastí a při přechodu na ekologické zemědělství ve formě permakultury pečuje o celá města a oblasti. Řada alternativních společenství vznikla jen proto, že lidé již měli dost bezduchého života konzumenta žijícího ve velkoměstě. Spojili se se stejně smýšlejícími a pracovali na „své věci“. Co bylo kdysi „zpátečnictvím“, se mezitím rozrostlo v celosvětové hnutí. Transition Town Movement, jež už dávno přerostlo i do Německa a Rakouska, je pouze jedním příkladem z mnoha. Jsou i podobné formy, které mají však své těžisko v spiritualitě, například Damanhur. Damanhur je společenství, jež funguje přibližně od roku 1975 v Itálii a jehož centra postupně vznikla také v dalších evropských státech a v Japonsku. Damanhur samo sebe označuje jako eko-společenství, „federaci kolektivů se sociální a politickou strukturou, která prochází neustálým procesem vývoje“. V jedné malé skupince žije vždy společně dvacet lidí. Dvacet skupinek tvoří společenství, jež se pravidelně setkává, vyměňuje si informace, doplňuje se a podporuje. Damanhur je soběstačný, má vlastní školy, vlastní výzkumné projekty a ústavu. Od roku 1998 je Damanhur členem GENu – Global Eco- Villages Network, celosvětovém svazu eko-vesnic. Přestože název „GEN“ nebyl, dle mého názoru, zvolen příliš šťastně, idea za ním, která je totožná s konceptem Totnes je o to cennější. Pochybnou se však v této souvislosti jeví skutečnost, že GEN je od roku 2000 stálým poradním členem komise Spojených národů – ECOSOC – Economic and Sociál Council. Mohl by to být argument, že takhle je možné pozitivně vplývat na OSN a jejich projekty. Zkušenost však spíše naznačuje, že každá vazba na Organizaci spojených národů se rovná „smlouvě s ďáblem“.

Komplementární měny

Vedle obcí a společenství, které se (vědomě či nevědomě) pokoušejí vytvořit protiváhu k novému světovému řádu, vznikla i řada menších iniciativ, které si vytvořily systémy vlastní měny. Uvnitř určitého regionu fungují na principu výměny služeb, příležitostně i zboží, a to bez použití zákonných platidel. Tato společenství většinou využívají bodový systém, kdy každý nabídne to co má nebo umí. Za zboží nebo službu si potom připíše k dobru určitý počet bodů. Člověk tu na jedné straně bere, konzumuje, na druhé přispívá, dává. Očividně to ve většině případů funguje skvěle a vytváří rovnováhu mezi braním a dáváním. V zásadě jsou všechny tyto spolky a společenství moderní podobou prastarého systému, jenž již před tisíci lety Číňané znali jako Fei Lun a my jako vrubovku. Úspěch tohoto znovu vzkříšeného systému je zrcadlem nedůvěry mnohých lidí vůči globalizaci, pochybné politice Evropské unie, vůči neoblíbenému euru i praktikám anonymních velkých koncernů. Jsou ale také dokladem toho, že velká část lidstva intuitivně pochopila, že nejúčinnější odpovědí na snahy o zavedení světové vlády a měny je bojkotování tržních mechanismů. Dokládá to také existence značného množství regionálních či komplementárních měn. Označují se tak regionální „peníze“, které se doplňkově uvnitř určité skupiny používají vedle zákonných platidel. Mají za cíl větší nezávislost na „legálních platidlech“. Hlavním smyslem je posílení lokální ekonomiky a sounáležitosti.

Lokální měny se v Asii a Americe objevují již po celá staletí: například Banjar na Bali funguje jako sociální, ekonomická a kulturní síť už tisíc let nebo mušle kauri na Papui-Nové Guineji, které tam obíhají vedie tvrdé měny Kina a kvůli nimž byla na ostrově New Britain otevřena celosvětově první speciální „mušlová banka“. Také v Německu jsou četné lokální měny. Asi nejstarší je benthel-euro (dříve benthel-marka), které vzniklo již roku 1908. Zatím největší lokální měnou v Německu je chiemgauer. Byl zaveden v roce 2003 v rámci školního projektu desáté třídy Waldorfské školy v Chiemgau in Prien. Chiemgauer vydává spolek stejného jména v rámci okresu Rosenheim a Traunstein. Pokud chce někdo platit chiemgauerem, musí se stát členem spolku. Chiemgauer je k dostání jako poukázka v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 30, v jedné z četných výdejen vyměňuje se za stejné množství eur. Pokud by chtěl někdo chiemgauer vyměnit zpět na euro, zaplatí poplatek ve výši 5%. Poukázky platí tři měsíce, po uplynutí této doby se dá prodloužit platnost nálepkou v hodnotě dvou procent z hodnoty poukázky. Má to zabránit tomu, aby se hromadily peníze a zadrhlo hospodářství. Model má svůj původ v slavném wörglském zázraku. Tyrolský spolek Wörgl v roce 1932 v době hospodářské krize zavedl vlastní peníze, díky tomu v krátké době stimuloval hospodářství a snížil nezaměstnanost, což z osady učinilo vzor pro celý svět. Wörglské nouzové peníze vycházely z teorie o volném hospodářství Silvia Gesellse. Tenhle koncept byl tak úspěšný, že se rakouská centrální banka cítila přímo ohrožena, neboť experiment jasně demonstroval, že peníze vydávané centrálními bankami nestojí za nic.

Během jednoho roku se díky vlastním penězům ve Wörglu snížila nezaměstnanost z 25 na 15 procent a hospodářsky kvetl. Teprve když rakouský stát pohrozil obci, že vyšle armádu, Worgl v září 1933 experiment ukončil. Tento systém lokální měny, peněz s tzv. zaručeným oběhem – Freigeld nebo Schwundgeld v zásadě rovněž podléhá inflaci. Výhodu je, že peníze si vydává samo společenství a nemusí se zadlužovat u bank. Tato peněžní forma nepřináší bankám zisk a když začne být úspěšná, pak ji z pozice moci zruší. Přesto jsou regionální měny, systémy místního výměnného obchodu a druhově příbuzné formy alternativního hospodářského koloběhu účinným způsobem, jak oslabit moc bank a velkých koncernů. Nejefektivnější způsob však je a do budoucna i zůstane stáhnou své peníze z bank a kupovat lokální produkty. Dokud budeme krmit banky svými úsporami a kupovat od nadnárodních koncernů anonymní produkty, je skutečná změna v rovině pouhých přání. Dokud si budeme u soukromých velkobank brát půjčky zatížené úroky, nebudeme svobodní a nezávislí.‘ Dokud používáme platební a kreditní karty, usnadňujeme tím bankám, aby nás zotročovaly. Jak se výstižně říká:

„Jen hotovost je opravdová !“

Morfogenetické pole

Morfogenetické pole je jistým typem kolektivní paměti, která ukládá a ovlivňuje podoby a chování organismů. Obklopuje a prochází jakoukoliv hmotou, od krystalu až po skupiny lidí, a uchovává na energetické úrovni jejich vědění a zkušenosti. Lze uvést různé případy, jež dokládají účinek morfogenetických polí. Například krysy, které v experimentech z generace na generaci stále rychleji nacházely cestu ven z bludiště. Když se to naučily a spolehlivě zvládly oni, totéž okamžitě dělaly i krysy na druhé straně světadílu (bez jakéhokoliv tréninku). Tato informace byla k dispozici krysám po celém světě ihned, jakmile ji nejprve zvnitřnil určitý počet těchto zvířat. Po dosažení tzv. kritického¨množství přeskočila jiskra na celý druh. Jiný příklad s ptáky: Dlouhá léta byli v Anglii sledováni zpěvní ptáci, kteří se naučily rozklovnout víčko lahve na mléko, když ji postavili před vchodové dveře. Totéž bylo téměř současně pozorováno v různých regionech ostrova. Zajímavé je, že o pár let později se balení mléka změnilo a kovové víčko nahradil plast. Ptáci si pak hledali jiný zdroj potravy. Generace, které víčko od láhve s mlékem uměly rozklovnout, postupně všechny vymřely. O několik let a generací ptačích potomků později se opět objevily lahve s kovovými víčky. Trvalo jen krátce a ptáci je znovu s jistotou otvíraly a pily z nich mléko. Nové generace ptáků chápaly mnohem rychleji, než se to naučily jejich předkové. Výše uvedené příklady ukazují sílu ducha, moc našich myšlenek, jiskru, jež ve chvíli, kdy uzraje čas pro změnu, může přeskočit na jiné.

Vše živé obklopuje energetické pole, které se také nazývá aura. Sejde-li se více živých tvorů, jejich energetická pole se sčítají a někdy i mísí. Každopádně vzniká nové, větší energetické pole, jež britský biolog Rupert Sheldrake označil jako morfické pole. Toto morfické pole je celkovou energii skupiny ovlivněné energii každého z jejích členů. Každý si může vzpomenout na řadu příkladů vzájemného energetického spojení více živých tvorů. Matky i přes vzdálenost větší než tisíc kilometrů cítí, že se jejímu dítěti daří zle. Myslíte na jiného člověka a v tomtéž okamžiku zazvoní telefon a ozve se. Nejvýstižnější příklad je asi koncert: zazní první akord určité písně a v tomtéž okamžiku jsou deseti tisíce lidí elektrizováni, sjednoceni a všechny ovládne jeden a týž pocit. Takové okamžiky účinně dokládají, že celková energie (sjednocené) skupiny může být silnější, než součet energetických polí jejich členů. Tento jev lze využít pozitivně i negativně. Určitě znáte sami několik takových příkladů. V dějinách lidstva opakovaně docházelo k tomu, že osoby, kteří o sobě navzájem nic nevěděli, vynalezli nebo objevili současně na různých místech Země totéž. To znamená: Když je nějaká myšlenka „zralá“, chvěje se, vibruje v energetické formě v éteru a je rozpoznatelná nebo vnímatelná pro každého, kdo je schopen intuitivně proniknout do jejího energetického pole. Pak stačí tuto neviditelnou energii pouze „nalít“ do fyzické formy nebo ji jinak probudit k životu.

Co mají tyto řádky společného s tématem této knihy a bankami ? Je to ukázka toho, jak ovlivňujeme a proměňujeme životní prostředí, své okolí, zemi i kulturu silou vlastních myšlenek. To činíme neochvějně, ať chceme, nebo ne, vědomě, či nevědomě. Inu, proč by jsme to neměli činit zcela vědomě ? Na počátku roku 2011 vypukla v arabském světě, nejprve v Tunisku, potom v Egyptě a následně v dalších zemích této oblasti, revoluce proti starým zkostnatělým strukturám. To nám dává tušit, že na naší planetě možná opět dozrál čas na dalekosáhlé změny. Mnoha lidem to dává naději. Současně musíme být ale velmi ostražití, neboť to nebo toho, kdo se za určitými událostmi, procesy skrývá, často rozpoznáme teprve mnohem později., až když už je pozdě. Omluva neexistuje ! Nikdo není bezmocný a odkázán pouze sám na sebe ! Není pravda, že samotný jednotlivec nemůže ničeho dosáhnout. Každý z nás může být tou jiskrou, která v rozhodujícím okamžiku přeskočí na někoho dalšího. A každý z nás může všechno změnit ! Každý je součástí celku a proto může měnit celek

„Buď sám onou proměnou, kterou si přeješ pro tento
svět.“ Mahátma Gándhí

Shrnutí

Náš svět skrytě řídí malá skupinka lidí – prostřednictvím peněz a bank, které má do značné míry pevně ve své moci. Tyto klany neovládají jen hospodářství, nýbrž také vlády a nadnárodní organizace jako je Organizace spojených národů, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a BIZ (Banka pro mezinárodní platby). Ovládají značnou část tisku, vědy, školství a dokonce manipulují s počasím. Cílem této finanční elity není nic menšího než světovláda ! Je připravena přinést mnoho obětí, dokonce lidských, o nichž jsme si mysleli, že náleží hluboké minulosti. Tato individua, která sama sebe považují (a označují) za filantropy (přátele lidstva !), jdou v nejopravdovějším slova smyslu přes mrtvoly. Jsou zorganizovaní v tajných spolcích a považují se za něco lepšího než ostatní. Tyto rodiny věří, že mají právo utiskovat a zotročovat zbytek lidstva. Nás nazývají „nečistými“, sebe „osvícené“. V zásadě je lhostejné, zda se tyto mocichtivé rodiny jmenují Rothschildovi, Rockefellerovi, Horákovi nebo Novákovi. Jsou pouze špičkou ledovce, jenž vyrostl na starých zkostnatělých mocenských strukturách a zpátečnickém myšlení – tento led však taje. Rozhodující je, aby konečně, pokud možno, mnozí uznali, že tyto mocenské struktury skutečně existují. Značná část obyvatel Země se totiž doposud vytrvale brání tomu, aby si připustila (a uvědomila), že v pozadí světového dění existuje reální, neviditelná vláda, která má nesmírný hlad po stále větší moci. Většina lidstva radši klopí zrak a dívá se jinam a přikrášluje si realitu – buď ze zbabělosti nebo strachu. Právě díky tomu je tato tajná světová vláda schopná pokračovat ve své hře stále zběsileji a stále úspěšněji si nás zotročovat.

Ve své knize jsem se zaměřil na hospodářství, peníze a bankovnictví, protože právě zde jsem odhalil nesmírné mezery ve vzdělání – díky záměrně zmanipulovanému školství a nekritickému tisku. Usoudil jsem, že je nezbytné, abychom všichni nejprve pochopili malou násobilku, dříve než se budeme moci společně věnovat komplexnějším úlohám. Až když bezcenné papírové útržky centrálních bank jednou pro vždy zavrhneme, budeme se moci osvobodit ze spárů finanční elity. Alternativu k bankovkám však v žádném případě nepředstavují kreditní karty, nýbrž tvrdá měna krytá zlatem nebo stříbrem. Bezodkladně musíme přestat krmit soukromé banky svými penězi. Nesmíme si brát od bankéřů zúročené úvěry, které jen „vyrábějí“ stále další peníze, vytvářejí tím inflaci a znehodnocují veškerý náš blahobyt. Musíme se vrátit zpět do bodu, kdy znovu začneme dbát na hodnotu a kvalitu a v malém měřítku podporovat a dožadovat se pospolitosti. Již více než dvě sta let skočíme vždy na tytéž triky. V hospodářském systému, v němž se volně „vymýšlejí“ peníze a který usiluje o permanentní růst, se koloběh prostě musí opakovaně hroutit – neboť každý růst má svůj konec. Stále dokola se opakují fáze, kdy trhy po dlouhou dobu rostou, až se náhle a zcela řízeně zhroutí. A vždy vyhraje jen několik málo jedinců, a sice kormidelníků tohoto ekonomického systému. Většina lidstva však na každém krachu prodělá – a to naprosto plánovaně a kontrolované. Nic z toho všeho, co se děje, není nahodilé ! Záměrně j sem se v této knize téměř výlučně zabýval materiálním pozadím nového světového řádu a vyhnul se spirituálním aspektům. Tato kombinace mi připadala příliš komplexní a rozsáhlá a možná by toho či onoho čtenáře i vystrašila. Je však lhostejné, zda někdo upřednostňuje spirituální, jemnohmotné úvahy, nebo se lépe cítí spíše na poli materiálním, hrubohmotném – všichni kráčíme týmž směrem, tak jako tak. Je tedy výhodné, budeme-li tak činit vědomě a kormidlo nepřenecháme hrstce hazardních hráčů a žvanilů, kteří se pouze zmítají jako loutky na nitkách, za něž tahá někdo jiný. Často citovaný mayský kalendář popisuje den 21.12.2012 jako důležitý přechod do nové světové éry, do věku, ve kterém se má svět výrazně proměnit.Tento přechod se však neodehraje přesně v tento den. V tento den pouze vrcholí proces, který již započal dávno. Zdá se, že 21. prosinec 2012 z astronomického a astrologického hlediska je vyvrcholením velkého cyklu. Určitě to neznamená zánik planety, mohl by to být však konec nám „důvěrně známého dobrého světa“. Odhady četných vědců se podivuhodně kryjí s vizemi řady „proroků“. Mnohé předpovědi hovoří o přepólování Země, ke kterému má dojít okolo roku 2012. Jedná se o obrácení magnetického pole Země, jež mají provázet ohromné projevy počasí, zemětřesení a přírodní katastrofy. Přepólování se prý již v minulosti odehrálo – poslední údajně před přibližně 780 000 lety ! Již léta jsme na Zemi svědky zesílené sluneční aktivity, přírůstku slunečních skvrn a tím i zesílení slunečního záření. Všechno tohle má však mizivě málo společného se skleníkovými plyny a přemírou CO2. NASA varuje před silnými slunečními bouřemi, jež by mohly ochromit satelity a veškeré zásobování elektřinou na Zemi. Extrémní povětrnostní jevy pozorujeme už celé roky v rozsáhlých částech Severní a Střední Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Také v Evropě se v posledních letech množí povodně a lesní požáry, jejichž rozsah ještě podporuje lidská ignorance vůči přírodě. Počasí je rozsáhle manipulováno a proto dokážeme „my, obyčejní smrtelníci“ stále obtížněji poznat, co je přirozeně a co vzniklo lidskou rukou. Dámy a pánové z Výboru 300, Římského klubu, z Bilderbergu, Organizace spojených národů a dalších iluminátských organizací samozřejmě vědí, co nám i jim na Zemi hrozí. Mají k dispozici poslední informace, které jsou vůbec k mání, přístup k nejmodernější technice, právě tak jako ke starým tajným spisům, do kterých my nahlédnout nesmíme. Znají skutečná čísla a širší souvislosti, zatímco zbytek lidstva krmí falešnými daty a ponechávají v omylu. Vládci světa se pokusí využít své vědomosti o nastávajících událostech ve svůj prospěch. Jejich cílem je nepochybně vzbudit tolik nejistoty, zmatenosti a neklidu, že se pak lidstvo nebude bránit zřízení světového státu, světové měny a bezhotovostnímu platebnímu styku. Jako v románu George Orwella 1984 „Velký bratr“ ponechá samostatnost jen několika státům či blokům jen proto, aby mohl dále vyhrožovat nebezpečím války. Jejich jasným cílem zůstává snaha o zrušení jednotlivých států a demokracie. Namísto toho usilují o nastolení diktatury finanční elity, která by automaticky zotročila široké masy obyvatelstva Země, jež by přežilo. Otroky by potom řídila a kontrolovala prostřednictvím implantovaných mikročipů. Velkobankéřům nikdy nešlo o peníze, protože byly,a jsou, pouze prostředkem k dosažení určitého cíle. Přesto peníze zůstávají jedním z nejdůležitějších klíčů k světovládě. Peníze znamenají moc a rozumět penězům znamená znovu získat moc !

Iluminátům šlo vždy pouze o moc a mohli by pro sebe skutečně hodně vytěžit, protože široká masa lidí se vlastní moci svobodně vzdala a velmi dlouho spala. Nyní jsme dospěli k okamžiku probuzení. Vyspali jsme se, protahujeme se a narovnáváme – a zmateně se rozhlížíme kolem. Kde to jsme ? Jak jsme se sem dostali ? Není to jen špatný film ? Spali jsme tak dlouho, že bychom nyní měli mít dostatek síly k tomu, abychom se znovu chopili kormidla. Pokud to učiníme společně, mělo by to jít snáze ! Kromě výzev vyplývajících z nastávajících proměn naší Země budeme v nadcházejících letech nuceni počítat i s přelomovými procesy v hospodářství. Již brzy nás čeká další krach hospodářského a finančního systému a bude mít podle vší pravděpodobnosti fatálnější a mocnější dopad než všechny předchozí. Mezi následky takového krachu bychom měli vedle chudoby a hladu podle všeho počítat i se silnými sociálními nepokoji, jichž by mohla mocenská elita využít
k rozdmýchávání hněvu, nenávisti a dalších, ještě větších nepokojů. Strach a chaos se vždy využívaly ke zdecimování lidstva válkami, včetně občanských. Pokud by se to nepovedlo, technicko-chemickou cestou by pomohli stoupenci „přátel eugeniky“. Další krach se dostaví velmi brzy. Jinak to ani v našem současném hospodářském systému není možné. Kdy přesně k němu dojde, nikdo z nás neví, neboť taková událost bude řízena v tajnosti „shora“. Zkáza světového hospodářství představuje dynamický proces, který však – zvětší části nevědomky – ovlivňujeme my všichni. Krach přijde náhle a nic netušící jedince zaskočí stejně, jak tomu bylo v případě všech jiných velkých globálních politických a hospodářských událostí. Nezbývá nám, než abychom se pro nastávající roky připravili na nanejvýš neklidnou jízdu. V rozporu s toužebnými očekáváními mnohých „expertů“ nebude další krach očisťující letní bouřkou, nýbrž spíše něco jako potopou či mohutnou vlnou tsunami. Na to bychom se měli připravit. Lhostejno zda náš člun rozhoupává příroda, vládci světa, nebo oba společně – musíme se postarat o to, aby se nepřevrhnul. K tomu potřebujeme otevřeného ducha, ostražitost a odvahu podívat se nepříjemné pravdě do očí, třebaže to bude bolet, protože ti, kteří pohledem uhýbají, budou trpět ještě více. Na duchovní úrovni bych vám chtěl poradit, abyste se spojili se Zemí a přírodou, ať do uděláte jakkoliv. Vyrazte si do hor nebo do lesa a naslouchejte větru astromům. Můžete zrýt zahradu, vnímat vůni hlíny a hovořit s rostlinami… naslouchat zvířatům, protože nám mají mnoho co říct. Jsou mnohem vnímavější k přírodním jevům a již celé hodiny (a často dny) předem vědí, blíží-li například se bouře.

Na materiální úrovni vám mohu poradit pouze to, abyste – kdykoliv to bude jen trochu možné – používali peníze v hotovosti a dali ruce pryč od plastových karet. Radím vám, proměňte si eura také v jiné měny, nejlépe za zlato a stříbro – jsou to jediné měny, které přežily v minulosti skutečně všechno. Hotové peníze by měly být tam, kde jsou kdykoliv k dispozici – to znamená, že ne v bance ! Jakmile budou všichni současně chtít od banky své peníze, nikdo žádné nedostane. Kupte si vlastní kus země ! Vlastní pozemek a půda představovali v zlých časech vždycky velkou výhodu, protože přinejmenším dávají možnost, jak si vypěstovat něco k jídlu, a navíc představují prostor, jenž se může stát majiteli útočištěm. Prozíraví již v uplynulých letech kupovali zemědělskou půdu ve velkém, její ceny pak vyletěly vysoko nahoru. Tito lidé vědí, co si ve zlých časech udrží svou hodnotu. Kdo zažil poválečné Německo, ví, co mám na mysli. Nezadlužujte se a ruce pryč od burzy ! Výjimka platí pouze pro skutečné odborníky. Před každým krachem stoupaly burzovní kurzy nejprve prudce vzhůru, aby pak náhle a „nečekaně“ spadly. Kdo nyní vsadí na akcie, podle všeho prohraje vše, co vsadil ! Myslím, že je velmi pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti přinejmenším čas od času budeme muset obejít bez dodávek elektrické energie. Zkuste se zamyslet, co by to pro vás znamenalo. Malé pohotovostní agregáty na výrobu elektrické energie lze sestavit a použít kdekoliv. Svou knihou vám nechci nahnat strach, nýbrž vás vyburcovat, protože právě nyní potřebujeme na této planetě co nejvíce bdělých lidí. Doufám, že jsem vás inspiroval a doufám, že se o své myšlenky a vědomosti podělíte s jinými. Buďte ti, kdo všechno změní ! Buďte jiskrou, která přeskočí na ostatní ! Buďte onou poslední kapkou, díky níž pohár přeteče ! Buďte proměnou ! A bděte ! Přeji vám, milá čtenářko a milý čtenáři, z celého srdce všechno dobré !

Váš Michael Morris

Několik tipů

Pokud jste tuto knihu dočetli až sem a nepovažujete mne za šílence, jistě se ptáte, co konkrétního tedy můžete udělat PROTI novému světovému řádu iluminátů a PRO sebe, Zemi a své bližní. Než vyrazíte na cestu, chtěl bych vám dát krátký seznam s podněty a myšlenkovými impulzy. Tento seznam si nedělá nároky na úplnost a určitě si k němu doplňte nové myšlenky, návrhy a vynálezy: Tak často, jak je to možné, používejte peníze v hotovosti a vyhýbejte se využívání platebních či kreditních karet. Nepůjčujte si u bank peníze. Namísto do fiktivních, investujte do skutečných hodnot. Poskytujte o sobě na internetu jen naprosto nezbytné, minimální množství údajů. Mikrovlnné trouby jsou dobře uzpůsobené tomu, aby zničily nežádoucí RFID-čipy. Jejich záření však ničí vše a proto by jsme je v žádném případě neměli používat na přípravu jídla ! Podporujte regionální iniciativy, tam máte lepší přehled. Dbejte na svou výživu. Kupujte pokud možno místní výrobky, nejlépe v biokvalitě, a přímo od zemědělců. Pouze pokud vidíte, odkud jídlo pochází, víte také, co máte skutečně na talíři a co se pak dostane do vašeho těla. Podporujte drobné zemědělce, nejlépe ty, kteří se drží pravidel bio-produkce. Od těchto lidí se můžeme naučit více než ze všech knih, škol a univerzit dohromady. Jezte co nejméně masa – výrazně tak prospějete životnímu prostředí, zvířatům i vlastnímu zdraví. Zvlášť dbejte na čistou zdravou vodu a opravdovou sůl ! V této souvislosti vám doporučuji, abyste si vyslechli přednášky Petera Ferreiry „Voda a sůl“ – lze je nalézt na internetu. Vyhýbejte se jodu a fluoru v soli, stejně jako všem kyselým nápojům v hliníkových plechovkách (a také hliníku v deodorantech). Mějte doma zásoby jídla a pití na jeden týden. Popřemýšlejte, co by stalo, kdyby vypadl na několik dní proud – nepodstatné z jakých důvodů ? (Kdo se chce připravit na skutečně extrémní případ a chce hrát na jistotu, více informací nalezne například zde:

www.versorgungspakete. de

Na stránce je e-shop, přes který si můžete objednat balíčky se základní výbavou pro přežití. Kromě semen obsahují také nezbytné nejnutnější nástroje pro získávání potravy vlastními silami.  Věnujte se sportu, meditaci, józe nebo tchaj-ťi. Nejlépe všem jmenovaným aktivitám. Nedůvěřujte slepě klasické medicíně. V případě nemoci si vyžádejte názor několika různých a také různě zaměřených lékařů. Mnohé nemocnice mají „kvóty pro počet lůžek“, které jim předepisují, kolik postelí během jednoho měsíce obsadit. Následkem toho se často téměř zdravým pacientům provádějí závažné zákroky, ale také se naopak nemocní příliš brzy propouštějí, protože jiní pacienti možná přinesou vyšší zisk. O svém těle a zdraví se snažte získávat co nejvíce informací – vědění znamená moc ! Podělte se o své vědomosti s dalšími lidmi – bez poučování nebo dotěrnosti. Otevřených zaujatých lidí jevíce, než si často myslíme. Na všechno se ptejte a nedůvěřujte slepě žádným výpovědím a svědectvím ! Ani těm mým… Udělejte si svůj vlastní názor, naslouchejte svému břichu a pozorujte zevrubně své okolí. Hloupé otázky neexistují – pouze hloupé odpovědi ! Neustále si pokládejte otázku: „Komu to prospěje ? Svých místních politiků se ptejte na všechno, co vás zajímá. Buďte „nepohodlní“, je to vaše svaté právo ! Vy dáváte peníze na výplaty svých starostů a všech poslanců, v regionu i ve státě. Tito lidé jsou povinní se vám zodpovídat. Proměňte to ve svůj zvyk ! Pokud vám někdo něco nedokáže snadno a srozumitelně vysvětlit, potom buď nemá tušení, o čem hovoří, nebo něco skrývá. Nepochybujte o sobě ! Rozšiřujte radost a lásku !

Zdroje a Bibliografie

Filmy
What in The World Are They Spraying ?, Paul Wittenberger, 2010
We feed the world/Nasytíme celý svěř, Erwin Wagenhofer, 2005 Lets
make money/Továrna na prachy, Erwin Wagenhofer, 2008 What the
Bleep do we know ! ?/Co my jen víme ! ?, William Arntz, 2004
They Live/Jsou mezi námi, John Carpenter, 1988
The world according to Monsanto, Marie-Monique Robin, 2008
Knihy
Permakultur, Wo ein Wille, da ein Weg, Sepp Holzer /Zahrada k
nakousnutí – Permakultura podle Seppa Holzera
The Creature from Jekyll Island/Die Kreatur von Jekyll Island, G.
Edward Griffin
1984, George Orwell
Versklavte Gehirne, Heiner Gehring
God rush and Gold war, Die Goldverschwörung, Ferdinand Lips
Geheimgesellschaften 3 – Krieg der Freimaurer, Jan van Helsing
Obrázky
1. Soukromý archiv
2. http://dailycapitalist.com/wp-content/uploads/2009/i0/50-
d0llar-g0ld.jpg
3. http://neithercorp.us/npress/wpcontent/
uploads/20io/o4/hyperinflatiom.jpg
4. http://en.academic.ru/pictures/enwiki/73/Inflation-1923.jpg
5. Archiv Stefan Erdmann
6. Archiv Stefan Erdmann
7. http://d0llardaze.0rg/bl0g/p0sts/2007/0ct0ber/19/1/
Kennedy5D0llarLarge.jpg
8. http://3-bp.blogspot.com/_x8VXabAc8PA/TP5dEYHA42I/
AAAAAAAAAVs/eQUajVIaD3l/s16oo/balfour_declaration.jpg
9. www.chemtrailsinfo.
de/ct/flugzeuge/00/100%20heckspruehduesen%20tankflugze
ug-2.jpg
10. www.science-explorer.de/haarpantennen.jpg
11. www.artthe0ry.net/chemtrails2.jpg
12. http://4.bp.blogspot.com/_PZnvgQoWvQw/SVpZvE5XtgI/
AA\AAAAAB-Q/g648DSNcVZU/s400/chemtrail-inners3. ÍPg
13. http://aftermathnews.files.w0rdpress.c0m/2007/09/g0ldenhead_
nanofiber_morgellonsi.jpg
14. www.morgellons-disease-research.com/
15. http://educateyourself.
org/cn/DavidRockefellerBenFulfordrjpg.jpg
Bibliografie
1. Capital, 5.8.2009, www.capital.de/p0litik/100023953.html
2. www.spiegel.de/spiegel/o,1518,716955,00.html
3. Spiegel 37/2010; 13.9.2010, „Es war ein Erdbeben“
4. Commerzbank , tisková zpráva z 8.1.2010
5. Charles Mackay, „Außergewöhnlicher Irrglaube der Men
sehen und die Dummheit der Massen“, Předmluva k vydá ní
z r. 1852
6. www.goldseiten.de/content/kolumnen/artikel.php ?story
id=53
7. www.finanzprofil-online.de/HTML/Zitate/HomeZitate. html
8. Ferdinand Lips, „Die Gold-Verschwörung“, Kopp Verlag,
Rottenburg
9. Welt online, 13.5.2010, http://www.welt.de/wirtschaft/
article7614327/Ackermann-haelt-hohe-Inflation-fuerausgeschlossen.
html
10. Focus money online, 16.3.2010, „Deutsche Bank – Josef
Ackermann steigert Gehalt um 580 Prozent“
11. www.sueddeutsche.de/geld/krise-mehr-millionaere-die –
fetten-jahren-fangen-erst-an-1.963419
12. www.mmnews.de, 14.6.2010
13. Frank Schäffler, Ökonomenblog, 13.5.2009
14. Thomas Mann
15. Wikipedia
16. G. Edward Griffin, „Die Kreatur von Jekyll Island“, Kopp
Verlag, Rottenburg, Str. 174
17. www.noeastro.de/opencms/opencms/de/astrologie/Win
fried-Noe-Kolumne/Winfried-Noe-Inflation-i.html
18. http://de.wikipedia.org/wilci/Zinsverbot
19. Jim Puplava – Rozhovor s privátním bankéřem Ferdinan
dem Lipsem o jeho knize „Die Gold-Verschwörung – Ein
Blick hinter die Kulissen der Macht“, (Zlaté spiknutí –
po hled za kulisy 11100)2003, Financial Sense
20. viz (16), str.18
21. viz (16), str. 18
22. viz (16), str. 23
23. Paul Warburg, „The Federal Reserve System: Its Origin and
Growth“, New York, Macmillan, 1930, str. 58
24. viz (16), str. 35
25. viz (16), str. 35
26. The quotations-page, http://www.quotationspage.com/
quote/37700.html
27. www.investor-verlag.de/rsi-funktionsweise-und-anwen
dung/104045721/
28. Wolfgang Dahm, „Die Finanzkrise“, www.absolute-return –
invest.de
29. Louis McFadden on the Federal Reserve, Congressional Record,
June 1932, str. 12595-12603,(29a)Jim Puplava – Rozhovor
s privátním bankéřem Ferdinan dem Lipsem o jeho knize „Die
Gold-Verschwörung Ein Blick hinter die Kulissen der Macht“,
(Zlaté spiknutí – pohled za kulisy moci)
30. John Maynard Keynes, The Collected Writings of…, Vol. V,
New York, Macmillan
31. www.buergeranwalt.c0m/02-ra-st0rr-standpunkte/02 -13-
maer-gesamtdeutsche-verfassung.html
32. Ferdinand Lips, „Die Goldverschwörung“ str. 202
33. Theodore Butler, přednáška na Phoenix Silver Summit 2009,
(33a)http://www.silberinfo.com/home/nachrichten/ topthema/
detail-4/article/silber-etfs-profitieren-vonrekordpreisen.
html
34. Health Consciousness, Vol. 15,4
35. švýcarská televize, neděle, 5. prosince 2010,17:06
36. Spiegel online, 28.4.2010
37. Der Spiegel: 5/2009 z 26.1.2009, titulek: „Irgendwann ist
Zahltag“, str. 50
38. http://0rigin.wdr.de/themen/kultur/stichtag/2004/11/30.
jhtml
39. „Black Nobility Unmasked Worldwide“, Dr. John Cole man,
1985
40. Info-Blog Media,
http://infoblogmedia.wordpress.com/2010/03/17/cecil-rhodesund-
die-round-ta ble-group/
41. viz (16), str. 137
42. WeAreChangeGermany, „Skull & Bones“, str. 7
43. http://www.clubofrome.de/schulen/
44. Daniel Estulin na tiskové konferenci, Brusel am 1. června
2010 – WeAreChangeAustria / http://wearechangeaus
tria.w0rdpress.c0m/2010/06/03/bilderberg-2010/
45. Daniel Estulin, „Bilderberg und die Massenmedien“, 6.6.2007
46. Rozhovor s Janem van Helsingem, www.mysteries-maga
zin.com, 5/2008
47. http://juergenelsaesser.w0rdpress.c0m/2009/05/21/bil
derberger-und-trilaterale-kommission/
48. viz (47)
49. Derek Wilson, „Rothschild: The Wealth and Power of A Dynasty“,
New York, Charles Scribner’s Sons, 1988, str. 99
50. viz (16), str. 18
51. viz (16) str. 219
52. viz (16) str. 218-219
53. viz (16) str. 218-219
54. viz (29), str. 220
55. R. McNair Wilson, „Monarchy or Money Power“, London, Eyre
and Spottiswoode
56. viz (16), str. 255
57. Die Akte Rothschild, „Spurensuche in der europäischen
Gelddynastie“, 2003, str.6
58. http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Salomon_Anselm_
von_Rothschild
59. http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Salomon_Anselm_
von_Rothschild
60. www.rothschild.de
61. www.focus.de/finanzen/banken/investition-rothschild –
entdeckt-deutsche-firmen_aid_335864.html
62. Maritime News, 7.1.2010
63. Lyndon LaRouche, Political Action Committee, www.la
rouchepac.com/node/13871
64. The Street, 23.6.2010
65. www.rothschild-erken.de/strategie.html
66. www.worldlingo.com/ma/dewiki/de/Rothschild#Aktivit.
C3.A4ten_von_Rothschild
67. FOCUS Money, č. 8 (2009), 3. část: „Wem gehört Deutsch
land ?“
68. Jurriaan Maessen, www.infowars.com, 10.9.2010, www.in
fowars.com/rockefeller-foundation-conceptualized-anti –
h0rm0ne-vaccine-in-the-i920s-and-30s-rep0rts-reveal/
69. www.sweetliberty.org/issues/war/bushsr.htm
70. „The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capi
talism“, 1928, New Brunswick, New Jersey, Transaction
Books, 1984, str. 47
71. INTERNATIONAL MONETARY FUND, Reserve Accumu
lation and International Monetary Stability, Reza Mogha
dam, 13.4.2010
72. Reserve Accumulation and International Monetary
Stabi lity, bod 42, str. 22
73. Reserve Accumulation and International Monetary
Stabi lity, bod 4, str. 3
74. Výtah z rozhovoru s Prof. Dr. Wilhelmem Hanklem,
www.dr-hankel.de
75. www.stern.de/politik/ausland/eu-staaten-folgen-vor
schlag-fuer-wirtschaftsregierung-1650744.html
76. http://stevenblack.w0rdpress.c0m/2011/01/15/eindeut
ige -zitate-bezglich-der-nwo
77. Leonard Lewin, Report from Iron Mountain on the
Po ssibility and Desiability of Peace, New York, Dell
Pub lishing 1967, str.39
78. www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruest
u ngsindustrie-der-krieg-gegen-den-terror-einbombensi
cheres-geschaeft;25i043i, Handelsblatt,
„Der Krieg gegen den Terror“, 11.1.2010
79. Handelsblatt online, 11.1.2010
80. Spiegel online, 30.12.2009
81. F. William Engdahl, „Die Saat der Zerstörung,
Geopolitik mit genetisch veränderten
Nahrungsmitteln“, 6.9.2004
82. viz (81)
83. http://www.schweinegrippe-him.seucheninfo.
de/servi ce/zahlen-tote.html
84. Die Freie Welt, 14.2.2011
85. NEXUS Magazin, Alzheimer und Aluminium, květen 2010
86. Blick, 8.1.2011
87. Noam Chomsky, „Mediacontrol – Von Macht und
Medi en“, 2. vydání, Europa Verlag, Hamburg květen
2003, str. 8
88. Dipl.-Psych. Heiner Gehring, „Mind Control – Angriff
auf die Freiheit“
89. Dipl.-Psych. Heiner Gehring, „Mind Control – Angriff auf
die Freiheit“, str. 7
90. www.freedomfiles.org/war/fema.htm – FEMAs 911 Con
centration Camps
91. Die Zeit, c. 29, 2010
92. Gerhard Wisnewski, „Dienstgeheimnis: Pressefreiheit
wurde schon immer ausgetrickst“, str. 2
93. www.mediadb.eu/datenbanken/deutsche-medienkonzer
ne/axel-springer-ag.html
94. http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/12/14/
abwicklung-der-alten-weltordnung-ii-die-krise-rothschildshoffnung-
auf-goldwahrung-und-weltregierung/Abwicklung
der alten Weltordnung II. die Krise: Rothschilds Hoffnung auf
Goldwäh- rung und Weltregierung, 14.12.2010, von honigmann
95. www.freedomfiles.org/war/fema.htm – FEMAs 911 Con
centration Camps
96. viz (95)
97. Jan van Helsing, „Geheimgesellschaften 3 – Krieg der Frei –
maurer“, Amadeus Verlag
98. Jan van Helsing, „Geheimgesellschaften 2“, Ewert Verlag
1996
99. viz (97)
100. http://sieleben.w0rdpress.c0m/2010/12/28/wikileaks-d0
kumente-enthullen-usa-planen-vergeltungsmasna hmengegen-
europaische-nationen/
101. www.y0ice.net/bl0g/2010/05/20/landwirte-in-haiti-ver
brennen-monsanto-samen-und-verweisen-auf-respekt -zurmutter-
natur/
102. www.politaia.org/englische-reporte/fulford/ben-fiilford –
ofifener-brief-an-ron-paul-deutsch-und-englisch-polita ia-org/
103. Deutsche Bank Medien, New York, 26. listopad 2007: „Josef
Ackermann vom American Jewish Committee aus gezeichnet.“
http://www.db.com/medien/de/content/
presse_informati0nen_2007_3721.htm
104. wikipedia, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf sicht
– http://de.wikipedia.org/ wiki/Bundesanstalt_
f%C3%BCr_Finanzdienstleistungsaufsicht
105. http://www.sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/
106. Bild.de, 30.4.2010
107. BIZ, výroční zpráva, 31. březen 2010
108. Karlhein Krass, „Sklaven ohne Ketten“,
www.sklaven -ohne-ketten.blogspot.com – 2-13
Die deutsche Ursa che der weltweiten Finanzkrise
109. Wikipedia, Deutsche Bank
110. Spiegel online, 4.2.2010, „Deutsche Bank
überrascht mit Riesengewinn“
111. NZZ online, 21.12.2010
112. Focus money online, 25.2.2011
113. Guido Hehn, 24.2.2011, HehnFinanz.de
114. Wikipedia, Detlev Karsten Rohwedder
115. n-tv, 28.1.11
116. www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a03/
in dex.jsp, Deutscher Bundestag, Auswärtiger
Ausschuss
117. http://zeitgeist-online.de/exklusivonline/dossiersund
-analysen/230-das-guttenberg-dossier-teil-
1.html
118. Welt online, 28.2.2011, „Erdogans Rede erzürnt
deutsche Politiker“
119. UK Press Gazette, 22.5.1998
120. Ottawa Citizen, 8.6.2006
121. Stoppt Rupert Murdoch, Ricken Patel, www.avaaz.org
122. www.uniprotokolle.
de/Lexikon/Ziviler_Ungehorsam. html
– Uni-Protokolle
123. Junge Welt, 18.1.2011, „Vier von zehn Autofahrern
zahlen nicht“
124. Focus online, 14.2.2011, „Unruhen in Teheran –
Clinton treibt iranischen Widerstand an“
125. www.ftd.de/politik/europa/:parteiuebergreifen
de-initiative-eu-abgeordnete-gruenden-lobbygegen
-banken/50216002.html
126. www.attac.de/was-ist-attac/ ?L=2
127. www.i23recht.net/article.asp ?a=56i38&ccheck=i
128. www.science-skeptical.de/blog/warumregenerative
-energien-in-deutschland-keinezukunft-
haben/002119/
129. Dr.Katherine Albrecht,
www.youtube.com/watch ?v=9l_ Cg4MxtCE
www.youtube.com/watch ?v=mrITx7_tTTo&
feature=related
130. www.y0ice.net/bl0g/2010/05/20/landwirte-inhaiti-
ver brennen-monsanto-samen-undverweisen-
auf-respekt- zur-mutter-natur/
131. Andreas Popp, „Geheime „Friedensspiele“ des
Reports of Iron
Mountain…,http://ingeo9.bl0g.de/2010/01/29/
geheime-friedensspiele-7899818/
132. http://theintelhub.c0m/2010/06/10/c0rexitlinked-
t0 -the-blackstone-group-lord-jacobrothschild/
133. www.moneymanagement.com.au/news/rothschil
d-to -outsource-global-fixed-interest
134. http://uk.reuters.c0m/article/2010/07/09/ukxstrata
-glenc0re-r0thschildidUKTRE66834M20i00709
135. www.naturalnews.c0m/028887_vaccines_Bill_Gat
es. html
136. http://haitikinderhilfe.
bl0gsp0t.c0m/2010/05/akti0n -gegenmonsanto-
hybridsamen.html
137. Film „The world according to Monsanto“, Marie-
Mo nique Robin
138. www.inf0kriegernews.de/w0rdpress/2010/01/31/di
e-r0 thschilds-eine-bankendynastie/
139. http://100777.c0m/n0de/164 und „Who Owns the
TV Networks”, Eustice Mullins

Knihy ANCH BOOKS
Jan van Helsing:
Ruce pryč od této knihy !
Jistě se zeptáte: „Proč bych neměl tuto knihu brát do rukou ?“ Je její
titul jen promyšlenou reklamní strategii ? Sotva. Možná nevíte, že dvě
knihy Jana van Helsinga byly kvůli jejich brizantním obsahům
v Německu a Švýcarsku zakázány Masmédiá dodnes varují veřejnost
před jeho myšlenkami a mluví o „nejnebezpečnějším německém
autorovi faktografické literatury“
Jan van Helsing zde otřásá základy světonázoru – tentokrát vašeho !
Svou publikaci nazval Ruce pryč od této knihy ! A myslel to opravdu
vážně. Když si ji přečtěte, nebude pro vás snadné žít dál jak dosud.
Dnes si snad ještě můžete myslet: „O tom mi přece nikdo nic neřeld,
odkud jsem to měl vědět ?“ Nebo vás napadne, že sám či sama nic
nezměníte. No přečtěte-li si tuto knížku, změníte postoj. Pokud vás
však tajemné a nepoznané nezajímá, nikdy jste nezatoužili
po vnitřním a vnějším bohatství, nezamýšleli jste se nad vlastním
úspěchem a nezáleží vám ani na zdraví, bude lépe, když dobře
míněnou radu autora poslechnete, a knihy se více nedotknete.
Máte-li však pocit, že se světem, v němž žijeme, není něco v pořádku,
zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět přímo
od života – je to VAŠE kniha !
Nemůžete se však stěžovat, že jsme vás nevarovali. Jan van Helsing
mluví zde o věcech a událostech, které vám otevřou možnosti nabýt
moc nad vlastním životem a sílu, o kterou se můžete podělit
s ostatními. No kdo má moc, má i velkou odpovědnost.
Jsou dvě možnosti: Chcete aby nadále žil život vás nebo nastal teď
okamžik vzít osud do vlastních rukou ?
Rozhodněte se !
čeština_ 385 strán_ ISBN 978-3-9814301-1-0
Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti ?
Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě setká. Toltékové říkají,
že kráčí stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším
průvodcem. Německý autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody,
které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti.
Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou
zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s
ní kontakt.
V prosinci 2004 se mu to podařilo…V jedinečném interview položil
bytosti, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek: Kdo jsi ? Kam odnášíš
duše ? Co cítíš, když vyzvedáš duši vraha ? Jak vypadá druhý svět ?
Jsi nesmrtelný ? Viděl jsi Boha ? Existuje peklo ? Kdo vládne světu ?
Komu slouží Ilumináti ? Kdy přijde Antikrist ? Co víš o Ježíši ? Co je
smyslem života ? Je smrt nevyhnutelná ? Jaká budoucnost čeká
lidstvo ? Jaký smysl má nemoc ? Jak být zdravý a šťastný ?…
Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém
těle a sama si říká Anděl proměny, přesahují naše „pozemské“
vnímání světa. Otevírají čtenáři intergalaktické, univerzální pohledy
nezatížené dualitou a představami dobra a zla.
čeština_ ISBN 978-3-9814301-0-3; slovenčina_ISBN 978-3-00-030187-2
Dvojkniha: Wolfgang Kremling: Z lásky
k Prameňu alebo obrátenie Lucifera
V Biblii vysloví diabol legendárnu vetu: „Volám sa Légia, lebo je nás
veľa.“ „Diabol“, s ktorým sa stretávame na stránkach tejto knihy, je
z iného cesta. Argumentuje na najvyššej intelektuálnej úrovni
a vysvetľuje svoju úlohu v dejinách sveta. Pôsobí totiž ako jeden
z pólov duálneho systému, vytvára a udržuje napätie, v hraniciach
ktorého sa pohybujeme. Zaisťuje nás tak v pozemskej štruktúre, aby sme odtiaľto „nevypadli“,
mohli prechádzať skúsenosťami a odovzdávať ich do svetelných sfér.
To je celkom iná interpretácia božského antipódu, než akú nám
sprostredkovala výchova a všeobecná mienka. „Som časťou sily, ktorá
zlo chce a dobro činí,“ hovorí Mefistofeles vo Faustovi. Tieň sveta
a tieň v nás má mnohé mená a mnohé tváre. V svojej prapodstate
je však Luciferom, Nosičom svetla, Ariadninou niťou, základovým
kameňom nášho vnútorného chrámu – svieti nám na ceste späť
ku hviezdam, k božskému prameňu.
V čertovsky otvorenom rozhovore prostredníctvom média Wolfganga
Kremlinga hovorí Lucifer o prevratných zmenách aktuálnej epochy,
o svojom poslaní v minulosti a dnes na prelome vekov a – o svojej
najhlbšej túžbe, ktorou je… Nechajte sa prekvapiť !
Svetelná Matrix alebo ako sa spojiť s Prameňom
Všetko, čo človek prežíva, skúsenosti a poznanie prechádza kanálom,
božskou svetelnou štruktúrou do pra-pôvodu. Každá bunka ľudského
tela je s touto sieťou spojená.
Keď prenikneme do tejto sústavy a naviažeme s ňou vedomý kontakt,
otvorí sa nášmu poznaniu univerzálna databanka. Za „normálnych
okolností“ do nejnazeráme až v okamihoch fyzickej smrti, keď
si prezeráme uplynulý život a vidíme i do minulých existencií.
Do božskej svetelnej štruktúry však môžeme vstupovať už za života
na Zemi.
Táto kniha je návodom pre nadviazanie spojenia s našim duchovným
Bytím.
Čo tým získame ? Dôležité poznania pre súčasnú existenciu.
Aký to má zmysel ? Môžeme si z nadhľadu pozrieť doterajší život
a rozpoznať, opraviť alebo zmeniť konanie, myslenie či cítenie tam,
kde sme skúškami Lucifera neprešli.
slovenčina_222_ strán ISBN 978-3-9814301-2-7
Christoph Fasching: Společnost 2015 – návod
k vytvoření nové společnosti v 5. dimenzi
O tématu vstupu lidstva do páté dimenze se píše velmi často.
Nepíše se v nich však podrobněji o tom, jaké procesy
se momentálně odehrávají na Zemi a co na lidstvo vstupem
do pátého rozměru čeká.
V této knize najdete rozšiřující informace k zamyšlení se nad tím,
co to znamená žít ve vyšší dimenzi lidského vědomí.
Naše lidstvo právě prochází ve svém vývoji milníkem a opouští stav
oddělenosti. Základem nového vědomí není oddělená existence
od VŠECH a VŠEHO, ale návrat k JEDNOTĚ. Centrálním bodem
změn je spojení, propojení člověka se všemi částmi univerza. Nové
vědomí, to je jednota všech lidí, člověka s přírodou, matkou Zemi,
stávajícími planetami, hvězdami a bytostmi univerza.
V knize píši o stavu po roce 2012, ve kterém bude ukončen
proces změny lidského vědomí, a o projektu vzniku ÚPLNĚ
nové společenské formy založené na rozšířeném VĚDOMÍ
JEDNOTY. Nechci pouze informovat, ale i vyzvat každého
čtenáře(ku), aby tato fakta pochopil(a), uvědomil(a) si je
a aktivně tyto informace dále rozšiřoval(a) v rozhovorech,
neboť jen tak bude tento přechod plynulý a bez větších iritací.
V knize jsou pokyny archanděla Gabriela, který nás chce připravit
na přechod do páté dimenze a následný život s novým vědomím.
Abych to lépe pochopil a umožnil to i vám, channeloval jsem
kromě toho i další světelné bytosti. Končím doplňujícími
odpověďmi a poselstvími, které jsem dostal před i při psaní této
knihy. Máte v rukou poselství věnované celému lidstvu !
čeština_ ISBN 978-3-9814301-3-4
Připravujeme:
Flavio M. Cabobianco
Přicházím ze Slunce
„Když jsem řekl, že přicházím ze Slunce, byl jsem ještě malý a neuměl
jsem tak dobře používat slova. Nejde o fyzické Slunce ale duchovní. Než
jsem přišel na Zemi, přebýval jsem v tomto prameni světla.
Nepřicházím ze Slunce sám. Všechny děti, které se nyní rodí, jsou odtud
a také všichni dospělí, kteří se mění a kteří obnovili své propojení
se světlem.
Nové děti zůstávají spojené se svým původem. Miminka pláčou, nebot
je velmi těžké být na této planetě. Pokoušejí se telepaticky dorozumět,
ale většinou to nejde, všechno je tu takové nepropustné… Bojí se,
protože jsou uzavřeny v tělesné schránce. Touží po esenciální jednotě,
z níž přicházejí, a proto se upínají na své opatrovníky. Úkol nejvyšší
bytosti přenášejí na rodiče. Když však rodiče věří jen hmotě, strhávají
dítě stále více do tělesnosti. Když ho učí mluvit, omezují jeho myšlení.
A dospíváním ztrácejí děti spojitost se svým původem. Pokud chceme
pomoci dětem, musíme pomoci rodičům.“
Flavio, 8 let
Flavio z Argentiny začal již jako dvouletý vyprávět svým rodičům
o sobě, svém původu a o minulých životech. O tom, co jsou duše,
odkud přicházejí a kam jdou, co je univerzum a Bůh, jak funguje svět
– jednoduše, slovami dítěte a s nevídanou filozofickou hloubkou.
Texty jsou ilustrované Flaviovými malbami a kresbami.
čeština, slovenština
Dr. Richard Bartlett
Matrix Energetics neboli umění transformace
V roce 1997 se dr. Richardu Bartlettovi podařil epochální objev:
Koncentroval se na jistou myšlenku, dotkl se dvou senzibilních,
s problémem pacienta souvisejících bodů na jeho těle nebo v auře
a vyvolal u něj spontánní a působivé změny. Svou metodu nazval
Matrix energetics. Když ji použil, záhy překvapivě zmizelo vadné
držení těla, uvolnila se emoční blokace a pacienti se cítili odlehčení
a plní energie.
Dr. Bartlett zde učí, jak jednoduše funguje tento jemný a zdánlivě
tajemný postup umožňující trvalé změny.
Matrix energetics nebo-li Metoda dvou prstů je vhodná pro terapeuty
i laiky. Může se ji lehce naučit a použít pro svůj vývoj každý, kdo
se otevře intuitivnímu přístupu.
čeština
Enrique Barrios
Ami chlapec z hvězd – 1. díl
Ami sa vrací – 2. díl
Knihy o mimozemském příteli malého Pedrita, Amim, se staly
v mnohých zemích kultovní lekci nových časů.
Zde je několik názorů čtenářů:
„…Za dva dny jsem knihu spolkla se šťastným úsměvem na rtech. Ami
nám ukazuje ráj a cestu do něj. Ta je celkem jednoduchá – láska, láska,
láska. Věděli to už Beatles… „
„… kniha, která vás podnítí zamyslet se – a nikdy na ni nezapomenete !
Ujišťuji vás, že když si ji přečtete, ihned se obdaříte i pokračováním
Ami se vrací. Vřele ji každému doporučuji ! Začnete se na realitu dívat
z jiné perspektivy. A sice – z té nejrozumnější… „
„…naučit se srdcem létat… myslela jsem si, že je to dětská kniha.
No velmi rychle jsem pochopila, že jde o velký dar pro všechny. Když
se do těchto řádků ponoříte, otevře se vám srdce i cesty k našim
úžasným hvězdným sourozencům… „
„… Kdo si přečte Amiho, nepotřebuje již jinou ezoterickou nebo
posvátnou knihu. Je v ní všechno – jednoduché a jasné a nepřipouští
žádné „ale“. Je to poklad, který nosím stále v srdci… „
„… Překrásná kniha pro děti i dospělé. Její myšlenky mě budou dlouho
provázet… „
„… Kouzelná a okouzlující kniha, která nám připomíná všeobjímající
sílu lásky… „
„…Miluji tuto knihu od okamžiku, kdy jsem ji poprvé četl. Daroval jsem
ji i mnohým přátelům. Je nadčasová, láskyplná, věrohodná. Vzbuzuje
naději – na přátelství, které překonává všechny hranice… „
slovenština, čeština
Informace o autorech, úryvky z knih a objednávky:
www.anch-books.eu

9 komentářů: “Michael Morris CO neSMÍTE VĚDĚT ! část 4”

 1. Płaszcze napsal:

  Piękny artykuł, ogólnie masz racje, jednak w
  kilku aspektach bym polemizowała. Z pewnością ten blog może
  liczyć na uznanie. Z pewnością tu wrócę.

 2. Brigette napsal:

  ‚El jardín secreto‘ es un libro para colorear.

 3. security system napsal:

  Hello, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment
  to support you.

 4. Novella napsal:

  I all the time emailed this blog post page to all my associates, because
  if like to read it then my friends will too.

 5. Damien napsal:

  You will obtain a complete web link record in CSV layout after completion, but the
  most effective method is to simply check your preferred backlink checker tool.

 6. Idealny wpis, ogólnie się z Tobą zgadzam, choć w niektórych
  kwestiach bym się kłóciła. Z pewnością Twój blog może liczyć na uznanie.
  Myślę, że tu wrócę.

 7. Billyjuith napsal:

  всем привет 789

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Panenky z Háčku

Pořiďte si vlastní ručně háčkovanou panenku.

TOPlist